Menu
Frps miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale (Frp) mener loven må endres, dersom Høyesterett ikke gir staten medhold i at felling av ulvene i revirene i Julussa og Osdalen var lovlige. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Fremskrittspartiet forbereder nytt ulveslag på Stortinget

Regjeringen anker dommen om lisensfelling av ulv til Høyesterett. Dersom anken ikke vinner fram, vil Fremskrittspartiet foreslå å endre loven.

Av NTB | 06.02.2020 12:31:03

Økonomi og næringsliv: Frp mener dommen som Borgarting lagmannsrett avsa i forrige uke betyr at loven står i veien for Stortingets fastsatte bestandsmål. I dommen het det at to vedtak fra 2017 om felling av ulvene i revirene i Julussa og Osdalen er ugyldige.

Klima- og miljødepartementet meldte torsdag at de anker dommen til Høyesterett.

– Hvis Høyesterett holder fast på dommen, kommer jeg umiddelbart til å ta initiativ til å gjøre nødvendige endringer, sier miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Han håper på en rask avklaring fra landets høyeste domstol om de vil ta saken, og ber i så fall om at den behandles raskt.

Dale sier at dommen i lagmannsretten er årsaken til at hans parti likevel ikke vil støtte Senterpartiets forslag på Stortinget om å felle 10–12 ulver i revirene i Mangen og Rømskog i Akershus.

– Hedde ikke dommen kommet, hadde vi stemt for dette forslaget, sier Dale, som avviser blankt at partiet har snudd i saken.

Departementet varsler at det sammen med statens prosessfullmektig vil utarbeide en anke innen fristen 29. februar.

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfoldsloven er å forstå. Man kan være for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett ha klart for oss hvilke rettslige rammer som gjelder, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

(©NTB)

Flere nyheter: