Menu
Den nye tunnelen skal gå inn i fjellet til venstre, mellom Frode Lykkebø og trafostolpen i bakgrunnen. FOTO: Statens Vegvesen

Fremdrift i Seljestad-Røldal planene på E134

Forarbeidet med vegprosjektet E134 Seljestad-Røldal er godt i gang.

Av Egil M Solberg | 28.09.2022 19:55:04

Seljestad-Røldal: – Vi er i gang med en del forarbeid, som grunnerverv og forhandlinger med grunneiere om å løse inn grunn. Og jeg gleder meg veldig til å komme i gang med å bygge veien, sier byggeleder Frode Lykkebø hos Statens Vegvesen.

Ny E134 skal inn i tunnel ved Hesjabakk i Seljestad, og tunnelen åpner 12,7 km lenger øst.

Den nye tunnelen gjør at du ikke vil kjøre opp Seljestad-svingene, og ved Røldal trenger du ikke lenger helt ned til Røldalsvatnet, da den nye tunnelen kommer ut på toppen av Liamyrane, på østsiden av Røldal.

– De gamle tunnelene er for lave og for smale, og de store lastebilene kan knapt bruke dem. Men det største problemet er faktisk vinterforholdene i stigningene opp til tunnelene og mellom dem, sier Lykkebø.

Vegprosjektet E134 Seljestad-Røldal skal bygge ett løp av den 12,7 km lange tunnelen.

I planene er det regulert til tofelts tunnel, men kjørefelt nr. 2 kommer når behovet og økonomien tilsier en utvidelse av veisystemet.

Flere nyheter: