Menu
115.000 barn var i 2020 en del av husholdninger med vedvarende lav inntekt, ifølge SSB. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fremdeles 115.000 barn med vedvarende lavinntekt i 2020

115.000 barn tilhørte i 2020 en husholdning med vedvarende lav inntekt. Det er en andel på 11,7 prosent av alle barn og er en like stor andel som året før.

Av NTB | 31.03.2022 08:34:31

Økonomi og næringsliv: Dermed har andelen holdt seg stabil fra 2019, men Statistisk sentralbyrå (SSB) påpeker at dette er det høyeste nivået de har observert i perioden de har statistikk for.

Det kan dermed se ut til at økningen har stoppet opp, men det gjenstår å se om dette blir en varig trend, påpeker SSB.

– De siste to årenes nedgang i årlig lavinntekt blant barn kan peke i den retning, men her vil flere andre forhold ha betydning, skiver de.

– Når strømmen, maten og bensinprisene nå i tillegg er rekordhøye, rammer det de fattigste familiene hardest, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

Redd Barna etterlyser at regjeringen hever barnetrygden for barna over seks år. De får støtte fra Rødt som foreslår å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden for barn fra seks år

– Forslaget behandles i Stortinget nå, sier nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt.

Også Kirkens Bymisjon reagerer på tallene og utfordrer barneminister Kjersti Toppe til å halvere antall barn som lever i fattigdom innen neste valg.

Blant barn under seks år var 12,6 prosent i lavinntektshusholdninger i 2020, som er en liten nedgang fra 12,7 året før.

– Siden vi ikke ser tilsvarende nedgang i lavinntekt blant eldre barn, er det nærliggende å peke på at de siste årenes økning i barnetrygd for de minste barna kan ha virket positivt inn.

Blant 6-10-åringene er lavinntektsandelen den samme som i 2019, 12,2 prosent, mens lavinntektsandelen fortsetter å øke blant de eldste barna, til 10,9 prosent i 2020.

2020 var det første året av koronapandemien. Ulikheten i inntekter holdt seg omtrent på samme nivå som året før, mens barnefamilier hadde en liten realvekst i sine inntekter.

Den mest positive utviklingen er i Oslo, hvor økningen i andel barn har stoppet opp etter 2017. Etter to år med litt nedgang er andelen 17,2 prosent i 2020, under nivået fra 2015.

– Økningen i lavinntekt vi har sett blant disse barna de siste årene, har en klar sammenheng med at disse barna ofte tilhørere store husholdninger og der foreldrene har en svak tilknytning til arbeidsmarkedet, skriver SSB.

Fordelt på ulike land er det i antall fremdeles flest barn (11.000) med lavinntekt fra Somalia, mens andelen er høyest for barn med syrisk bakgrunn med 85 prosent eller litt over 10.000 barn.

Redd Barna kaller tallene en fallitterklæring for velferdsstaten.

Solberg-regjeringen økte barnetrygden for barn under seks år, og det kan ha påvirket i positiv retning, mener SSB.

For å regnes som en husholdning med vedvarende lavinntekt må inntektene ha vært lave over tre år. Andelen barn i husholdninger med årlig lavinntekt gikk ned for andre år på rad i 2020. Også andelen personer i slike husholdninger gikk litt ned.

Blant kommunene er den største andelen barn med lavinntekt i Sarpsborg, etterfulgt av Fredrikstad. Blant kommuner som har hatt en relativt stor økning over en femårsperiode, er Stavanger (inkludert Finnøy og Rennesøy), Sandnes og Sandefjord.

Hele seks av ti barn i lavinntektshusholdninger har innvandrerbakgrunn.

(©NTB)

Flere nyheter: