reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Den territorielle konflikten mellom de tidligere sovjetrepublikker Armenia og Aserbajdsjan i Kaukasus er den siste tiden blusset opp igjen, uavhengig av koronakrisen. Foto: Pressekontoret til Armenias forsvarsdepartement / PAN Photo / AP / NTB

Fredsforskere tror ikke koronaviruset får noen fredspris

I mars ba FN om en umiddelbar våpenhvile i verdens konflikter for å bekjempe en felles, global fiende: koronaviruset. PRIOs fredsforskere har sett på effekten.

Av NTB | 08.10.2020 12:53:02

Vitenskap og teknologi: Det var 23. mars at FNs generalsekretær António Guterres i en kort tale i FNs hovedkvarter i New York oppfordret hele verden til å legge bort våpnene da man ble klar over at koronaviruset spredte seg i skremmende omfang.

– Dette voldsomme viruset viser hvor tåpelig det er med krig. Det er derfor jeg i dag ber om en umiddelbar global våpenhvile i alle verdens hjørner, sa han.

Fredsforskningsinstituttet PRIO kan nå fortelle hvordan det gikk.

– Vi ser ingen nedgang i krig og konflikt i verden som følge av koronaen, ingen tegn til økning heller for så vidt. Vi ser rett og slett lite respons på oppfordringen om å legge ned våpnene, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til NTB.

Professor i internasjonal politikk Torbjørn Lindstrøm Knutsen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har også sett på dette.

– Selv om pågående kriger og konflikter kan ha blitt påvirket av smitteutbrudd, så har koronaen neppe fått så kraftige ringvirkninger at statsledere og soldater har begynt å tenke i helt nye baner: Ingen nye kriger skal være startet, men heller ingen kriger avsluttet på grunn av pandemien, sier han.

Han viser til historien og sier at det ikke er så overraskende.

– Basert på erfaring med tidligere pandemier, tviler jeg på at koronaen har endret utviklingen i internasjonal politikk eller hatt mye å si for forholdet mellom stater. Pandemien kan ha en påskyndende effekt på langtidstrender og tendenser som allerede er der. USA er for eksempel i ferd med å miste sin dominerende posisjon i det internasjonale systemet, og det kan ha blitt påskyndet, men ikke forårsaket av korona, sier Knutsen.

Han påpeker at påvirkningen er liten i forholdet mellom stater, men at forhold innad i samfunn kan være sterkt berørt av pandemien.

Det er her den store bekymringen til FN kommer inn – en bekymring også PRIO deler: Hvordan pandemien vil påvirke konfliktnivået i verden på lang sikt. Guterres sa til FNs sikkerhetsråd 2. juli at pandemien sterkt påvirker fred og sikkerhet over hele kloden, især de som allerede er berørt av konflikt og allerede er akutt sårbare.

– De økonomiske og sosiale ødeleggelsene i kjølvannet av koronaen truer livsgrunnlaget og velferden til millioner. Flere hundre millioner jobber er forsvunnet. Det er særlig uformell sektor som er rammet, sier generalsekretær i FN-sambandet Anne Cathrine Uteng da Silva.

– Det ventes at rundt 71 millioner flere mennesker kan bli presset ut i ekstrem fattigdom i 2020, dette er den første gangen vi har sett en økning i global fattigdom siden 1998. Fattigdom og ulikhet er en kilde til sosial uro og politiske opprør, noe som er bekymringsfullt med utfordringene vi står overfor i dag, sier hun.

– Verden hadde en lang vei igjen å gå for å oppnå FNs bærekraftmål ved inngangen til 2020, men på flere mål gikk det i riktig retning. Nå er situasjonen bekymringsfull på mange felter, legger hun til.

Man skulle kanskje tro at nedstenging av infrastruktur, fulle sykehus og store andeler av en befolkning satt ut av spill på grunn av sykdom i en konfliktsone både kunne bety en midlertidig stans i kamphandlinger – eller at det ville medføre mer aggresjon.

– Krigførende parter vil forsøke å utnytte krisesituasjoner til sin fordel, men jeg kan ikke si at jeg har sett at de har hatt særlig hell med seg. På samme måte vil politiske motstandere forsøke å styrke sin egen stilling og sverte motstandere. Det er klinkende klart når det gjelder rivaliseringen mellom Kina og USA. USA har forsøkt å utnytte denne epidemien for å sverte Kina, mens Kina har prøvd hvitvaske eget renommé, blant annet ved å tilby bistand, råd og hjelp, som masker og pustemaskiner, sier Knutsen.

Uteng da Silva påpeker at de har sett en allerede svært illevarslende utvikling: Nedgangen i verdens fattigdom er snudd.

(©NTB)

Flere nyheter: