Menu
Høyre ba om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skulle møte i Stortinget for å forklare hvorfor det drøyer med å hente skadde ukrainske soldater. Men det er uvisst om det faller inn under hennes ansvarsområde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forvirring rundt hasteinnkalling til Stortinget

Høyre vil ha raskt svar fra regjeringen om hvorfor Norge ikke har hentet skadde ukrainske soldater. Men det skal være uklart hvilken statsråd som har ansvar.

Av NTB | 31.05.2022 12:15:55

Krig og konflikter: Høyre ba tirsdag om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) måtte hasteinnkalles. Stortingets forretningsorden åpner for dette, og Stortingets presidentskap skal ha etterkommet anmodningen, opplyste Høyre.

Det skal imidlertid ha oppstått uklarhet om hvem som er konstitusjonelt ansvarlig. Justispolitisk talsmann Sveinung Stensland kaller det utrolig pinlig.

– Det er åpenbart full forvirring i regjering. Det er oppsiktsvekkende, all den tid regjeringen mottok første henvendelse om bistand for over en måned siden. Har vi virkelig ventet fordi regjeringen ikke vet hvem som har ansvaret? sier Stensland til NTB

Det var 23. april at Norge første gang ble bedt om å yte bistand gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Deretter kom det tre nye forespørsler i mai.

– Høyres ønske om en redegjørelse er oversendt regjeringen, og de får vurdere saken videre. Ønsket om en redegjørelse må rettes til den statsråd som er konstitusjonelt ansvarlig for denne saken. Så vidt jeg kjenner til, er det helseministeren, sier Arnstad.

Høyre viser til at det var justisministeren som tidligere har svart på skriftlig spørsmål i Stortinget om saken. Det gjorde hun etter at Venstre-leder Guri Melby spurte om Norge vil bistå med medisinsk evakuering av soldater, slik flere EU-land gjør.

Mehl svarte at spørsmålet var «til vurdering». Dette var langt fra godt nok, mener Melby.

– Mens stadig flere skades og drepes i Ukraina har den norske regjeringen sittet og «vurdert» hva de skal gjøre i en måned. Dette bør ikke være en så vanskelig beslutning, sier hun.

Ifølge Dagbladet vil Norge om kort tid ta imot sårede soldater, med forbehold om at de ikke flys direkte fra fronten i Ukraina. Løsningen skal være å fly soldater ut fra et tredjeland, for eksempel Polen. Slik håper regjeringen at beslutningen om å bistå ikke vil forverre forholdet til Russland ytterligere, skriver avisen.

Melby vil ha svar på hvilke andre land som tilbyr medisinsk evakuering.

– Og har de satt tilsvarende betingelser om å ikke evakuere soldater som flys direkte fra fronten i Ukraina, spør hun.

– Dette handler om å redde hardt skadde ukrainske sårede. Da kan vi ikke vente lenger. Sendrektigheten tar liv, sier Stensland. Han synes regjeringen burde ha fulgt opp langt bedre.

– Norge skal være et land å regne med. Skadde ukrainske soldater trenger vår hjelp, og jeg kan ikke begripe hvorfor regjeringen ikke jobber hardere og raskere med å svare på anmodningene om bistand, sier han.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener det må være feil av Høyre å rette anmodningen til justisministeren. Etter det hun forstår, er det helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) som har ansvaret.

Melby varsler nå nye spørsmål til regjeringen om hvorfor det drøyer med å evakuere soldater.

Høyre understreker at de uansett ønsker at Stortinget får raskt svar. De ber om at statsråden må komme og orientere innen møtets slutt tirsdag – trolig i 20-tiden.

(©NTB)