reklame for smiaa
Menu
ARKIVBILDE: Daniel DeNiazi

Forventer fraflytting i Bømlo og Vindafjord

Nye beregninger fra SSB viser at det er forventet en nedgang i antallet innbyggere i Både Bømlo og Vindafjord frem mot år 2050. Sveio vil prosentvis få den kraftigste veksten av innbyggere.

Av Egil M Solberg | 19.08.2020 08:33:17

Befolkning: Folkemengde registrert per 1. januar 2020 var 5 367 580 personer. Folkemengde framskrevet per 1. januar 2050 er 5 972 155 personer. Det utgjør en befolkningsvekst på 11,3 prosent frem mot år 2050.

Flere eldre enn unge i 2 kommuner

Andel personer som er 70 år eller eldre vil i samme periode øke fra 12,4 prosent til 21,2 prosent.

Forventet levealder ved fødsel vil for menn øke fra 81,2 år i 2019 til 87,3 år i 2050.

Forventet levealder ved fødsel vil for kvinner øke fra 84,7 år i 2019 til 89,6 år i 2050.

Allerede i 2022 vil det være flere eldre enn unge innbyggere i kommunene Sauda og Utsira.

Største vekst i Sveio

Antall personer bosatt i Sveio vil ifølge SSB øke fra 5 766 i 2020 til 6 635 i 2050. Det er en befolkningsvekst på 15,1 prosent.

I Haugesund kommune er det også ventet en god økning i antallet innbyggere. Tallet vil ifølge statistikken gå opp fra 37 357 i dag til 41 545 i 2050. Det er en økning på 11,2 prosent.

I Tysvær kommune vil innbyggerantallet øke med 10,7 prosent fra 11 065 i dag til 12 248 om 30 år.

I Karmøy kommune ligger det an til stagnasjon og en marginal befolkningsøkning på 1,9 prosent de neste 30 årene. Antallet innbyggere vil gå opp fra 42 186 til 42 991, melder SSB.

På Stord er det i dag 18 759 innbyggere og om 30 år forventes det å være 19 501 innbyggere. Det er en befolkningsvekst på 4,0 prosent.

Nedgang i folketallet

I Vindafjord kommune forventer SSB en fraflytting de neste 30 årene.
Det er i dag 8 714 innbyggere. Dette tallet vil krympe til 8 688 i 2015.

Det er en nedgang i innbyggertallet på 0,3 prosent.

Verst er tallene for Bømlo kommune. Her er nedgangen i folketallet ventet å være på 3,5 prosent.

Det er 11 957 innbyggere i dag og dette tallet ventes å synke til 11 542 i 2050.

Flere nyheter: