powergym
Menu
Oasen Storsenter

Fortsatt vekst på Oasen Storsenter

Ved utgangen av første halvår er omsetningen på Oasen Storsenter på 324 millioner. Dette er over 18 millioner mer enn på samme tid i fjor. Det tilsvarende en øking på 6%.

Av Egil M Solberg | 29.06.2015 13:36:52

– Samtidig ser vi at de fleste bransjene på senteret viser positive tall. Størst økning finner vi innenfor kategoriene Hus & Hjem hvor økingen er på 23%, samt Servering med 11%, opplyser senterleder Dag Einar Solberg.

Til tross for at det er en viss usikkerhet knyttet til arbeidsmarked og økonomien generelt, ser dette ikke ut til å prege kundenes hverdagshandel.

– Vi tror at eventuelle innstramminger først rammer kapitalvarer og reiser, mens det daglige forbruket ikke påvirkes i samme grad, sier Solberg.