Menu
Østensjø Rederi i Haugesund bestiller fire spesialskip for bruk i vindkraftindustrien. Fartøyene skal bygges i Spania. FOTO: Østensjø Rederi

Fortsatt vekst for maritim næring

Samlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland i 2019 var kr. 48,74 milliarder. Dette er en vekst fra 2018 på kr. 4,73 milliarder.

Av Egil M Solberg | 02.01.2020 09:37:13

Næringsliv: Den årlige rapporten som ser på vilkårene for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland er klar, og den viser at pilene fortsatt peker oppover for bedriftene i regionen.

– Vi kan konkludere med at den brå nedgangen fra toppen som ble nådd forut for offshorekrisen, er snudd, men at vi ennå ikke er på «all time high», heter det i rapporten fra Maritimt Forum.

Verdt å notere seg er at bedriftene forventer at 10,6 % av omsetningen vil være rettet mot offshore vind i 2020.

Østensjø Rederi i Haugesund bestiller blant annet fire spesialskip for bruk i vindkraftindustrien. Fartøyene skal bygges i Spania.

Gode tall for verftene

Verftene er det som kommer best ut i undersøkelsen. Samlet omsetning i 2019 for verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var 15,73 milliarder kroner.

Av dette gjaldt kr. 13,5 milliarder offshorerettet verftsvirksomhet, inklusive landbaserte olje- og gassanlegg, mens kr. 2,23 milliarder skrev seg fra skipsbygging og reparasjon.

– Med dette har verftene nær tatt igjen omsetningssvikten knyttet til offshorekrisen. Kontraktsmassen oppgis til kr. 29,6 milliarder. Ved utgangen av 2018 var den på kr. 28,4 milliarder, kan man lese i rapporten.

Flere nyheter: