Menu
*politi
ARKIVBILDE: Daniel DeNiazi

Fortsatt nedgang i den registrerte kriminaliteten

I 2020 ble det registret 26.230 anmeldelser av lovbrudd i Sør-Vest politidistrikt. Over tid har det vært en utvikling i retning færre anmeldte saker, og denne trenden fortsatte også i fjor.

Av Egil M Solberg | 16.02.2021 11:14:34

Kriminalitet: – Fjoråret var preget av koronapandemien, og det er grunn til å anta at tiltakene som myndighetene iverksatte har påvirket kriminaliteten, det sier politimester Hans Vik.

Likevel er det verdt å merke seg at nedgangen i den registrerte kriminalitet er en trend.

– Dette har vi sett over tid, sier politimesteren.

I forhold til 2019 er antallet anmeldelser redusert med 4 prosent, og nedgangen har vært på 15 prosent siden 2016.

Helgevolden går ned

Antall registrerte voldslovbrudd er siden 2016 redusert med ni prosent. Nedgangen fortsatte også i fjor, da det ble registrert 446 færre anmeldelser i politidistriktet.

– Det er sannsynlig at reduksjonen i fjor har sammenheng med nedstengningen av
samfunnet og reguleringen av utelivet grunnet Covid-19-pandemien.

– Vi ser for eksempel en nedgang i antall kroppskrenkelser (fra 1220 i 2019 til 979 i fjor), og i kroppsskader (fra 199 i 2019 til 147 i fjor).

– Antall kroppskrenkelser i helgene ble redusert fra 763 i 2019 til 520 i fjor.

– Vi kan derfor si at utelivsvolden gikk ned da koronapandemien traff oss, sier politimesteren.

I Sør-Vest politidistrikt ble det i fjor registrert 4,89 voldsanmeldelser per 1000 innbygger. Dette er noe under landsgjennomsnittet.

Økning i voldtekt av barn

I fjor ble det registrert 620 seksuallovbrudd, dette er 6 færre enn året før, men siden 2016 har imidlertid antall anmeldelser økt med 8 prosent.

– Antall anmeldelser innen seksuallovbrudd gikk totalt ned, men vi så en økning innen noen statistikkgrupper.

– Den største økningen fant sted i saker som ble registrert som fremvisning/fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller seksualisering av barn (fra 77 til 91 saker), samt voldtekt av barn under 14 år (fra 26 til 39 saker).

– Dette er omtrent det samme antallet anmeldelser som ble registrert i 2018. Det er ikke enkelt å gi en forklaring på hvorfor dette tallet nå stiger igjen, men vi vet at det er mørketall også her.

– I tillegg kan vår økte erfaring og kompetanse, med OP Spiderweb i spissen, bidra til at vi avdekker flere saker på Internett. Disse sakene er krevende, men det er også noen av politiets aller viktigste prioriteringer, sier Vik.

Færre vinningssaker, men noe skiller seg ut

Når det gjelder vinningslovbrudd totalt, har nedgangen vi har sett siden 2016, med unntak av en liten økning i 2019, også fortsatt i 2020.

Men et par understatistikkgrupper skiller seg ut.

– Vi ser at det er flere anmeldte tyveri fra bod, garasje, og areal tilhørende bolig/hytte. Her har vi en økning på 550 saker, til totalt 1893 anmeldelser i fjor. Det er i byene våre at økningen skjer.

– I Stavanger steg tallet fra 588 i 2019 til 907 i fjor. Også i Sandnes og
Haugesund steg tallet, fra 196 og 165 til 266 og 236.

– Når det gjelder tyveri av sykkel ser vi også en kraftig økning. Økningen fra 2018 til 2020 er på over 40 prosent, fra 865 anmeldelser til 1234 i fjor.

– Vinningssaker er ofte vanskelige å oppklare, fordi vi har helt ukjent gjerningsperson og få spor å gå etter. Oppklaringsprosenten vår på disse sakene lå på 19,4 prosent i fjor. Her er det viktig at innbyggerne gjør nødvendige og enkle forebyggende tiltak for å sikre egne verdier, sier politimesteren.

Flere nyheter: