Menu
Equinor presenterte kvartalstallene onsdag. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fortsatt meget sterkt resultat for Equinor

Equinor fikk et justert driftsresultat på 17,6 milliarder dollar, tilsvarende rundt 174 milliarder kroner, i andre kvartal. Selskapet øker nå utbyttet.

Av NTB | 27.07.2022 07:50:36

Økonomi og næringsliv: Resultatet ligger opp mot hva det var i første kvartal i år, da selskapet hadde rekordhøye 18 milliarder dollar i justert driftsresultat. Tilsvarende tall i andre kvartal i fjor var 4,6 milliarder dollar.

– Russlands invasjon av Ukraina har påvirket allerede stramme energimarkeder og skapt en energikrise med høye priser som treffer folk og alle sektorer i samfunnet. Equinor gjør sitt beste for å sørge for sikre og pålitelige energileveranser til Europa, samtidig som vi fortsetter å investere i energiomstillingen, sier konsernsjef Anders Opedal i en kommentar til kvartalstallene.

Konsernsjefen trekker samtidig blant annet fram at Equinor har investert i det britiske kraftselskapet Triton Power og batterilagringsselskapet East Point Energy i USA.

Equinor betalte nesten rundt 13 milliarder dollar – tilsvarende 128 milliarder kroner – i skatt i årets andre kvartal. Det er en økning fra i underkant av 3 milliarder dollar i andre kvartal i fjor.

Equinors resultat var noe bedre enn ventet. Før framleggingen innhentet selskapet anslag fra 26 analytikere til hva det ville ligge på, og den såkalte konsensusen var 16,9 milliarder dollar.

– Equinor fortsetter å levere høy gassproduksjon fra norsk sokkel, inkludert volumer fra Hammerfest LNG, som nå er trygt tilbake i produksjon. Solid drift sammen med høye priser ga sterke finansielle resultater med et justert driftsresultat på mer enn 17 milliarder dollar før skatt, fortsetter han.

Omsetningen var drøyt 36 milliarder dollar i årets andre kvartal. Det er omtrent på nivå med første kvartal i år – og nesten en dobling fra andre kvartal i fjor.

Selskapet kommer til å utbetale et kontantutbytte på 70 cent per aksje i andre og tredje kvartal – fordelt på 20 cent i ordinært utbytte og 50 cent i ekstraordinært utbytte. Den ekstraordinære delen er økt fra 20 cent. Den norske staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor.

Flere nyheter: