Menu
Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten uendret. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fortsatt ingen endring i styringsrenten

Styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent, har Norges Bank besluttet. Slik blir det trolig også i nærmeste fremtid.

Av NTB | 23.01.2020 14:44:09

Økonomi og næringsliv: Norges Banks vurdering er at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden det forrige rentemøtet i desember. Også da ble renten holdt uendret.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Komiteens vurdering er at ny informasjon langt på vei bekrefter bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i desemberrapporten, heter det.

Risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien synes å ha avtatt noe siden i høst, men usikkerheten om utviklingen internasjonalt vedvarer, opplyses det.

Det vises også til at den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet.

– Veksten i norsk økonomi viser riktignok tegn til å avta, men dette har vært ventet, ettersom veksten de siste par årene har blitt holdt oppe av investeringsveksten i oljebransjen, slo analytiker Ingvild Borgen Gjerde fast i DNBs morgenrapport.

Nordeas analytikere påpeker at kronen er noe sterkere enn Norges Banks prognoser, mens utviklingen i økonomien er noe mindre.

Dette er det første møtet til den nye Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank.

Avgjørelsen er i tråd med forventningene fra analytikerne, deriblant fra Nordea og DNB.

Flere nyheter: