Menu

Fortsatt høye strømpriser

Snittprisen på strøm vil ligge på 264 øre per kWh søndag. Til sammenligning var snittprisen lørdag 262 øre per kWh.

Av Egil M Solberg | 03.12.2022 12:43:53

Strømkrise: Strømprisen ligger søndag dermed på samme nivå som lørdag.

Lavest pris natt til søndag var 209 øre per kWh og den høyeste prisen søndag ettermiddag, vil ligge på 337 øre per kWh.

Det er ventet at strømprisene vil ligge på et høyt nivå i flere uker fremover.

Strømstøtte

Strømstøtten til privathusholdninger fra regjeringen utbetales etter gjennomsnittlig strømpris i den enkelte måned. Det gis strømstøtte for 90 prosent av utgiftene over 70 øre.

Mens store bedrifter stort sett alltid har fastprisavtaler på strøm, må små og mellomstore bedrifter betale full pris på strømmen. Dette har skapt store økonomiske problemer i deler av næringslivet.

Strømstøtte til bedrift

Nettstedet Energitilskuddsordningen.no fra Staten ble åpnet for noen dager siden.

Der kan små og mellomstore bedrifter søke om å få sine strømutgifter kompensert med 25 prosent av strømkostnadene før moms. Dersom konkrete strømsparetiltak igangsettes, kan det søkes om å få kompensert 45 prosent.

Foretak må ha en strømkostnad som overstiger 3 prosent av omsetningen første halvår 2022 for å kunne søke. Søknadsfristen er søndag 11. desember 2022.

Det kan være litt arbeid å utarbeide slike søknader, men du kan få dekket opp til 5.000 kroner i kostnader med dette fra eksempelvis din regnskapsfører.

Fastpris fra nyttår

Strømstøtten til bedrifter gjelder imidlertid bare for månedene oktober, november og desember. Fra nyttår har regjeringen lovet et tilbud om fastprisavtaler som de pålegger kraftbransjen.

Regjeringen innfører endringer i grunnrenteskatten på vannkraft for fastprisavtaler. Forslaget innebærer at grunnrenteskatten baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusenten gjennom fastprisavtalen, og ikke spotmarkedspris.

Regjeringens forslag er på høring, og legger til grunn at selskaper som tilbyr fastpris maksimalt kan ta et påslag på 0,5 øre kilowattimen.

Flere nyheter: