Menu

Fortsatt høye strømpriser

Strømprisen går litt ned søndag sammenlignet med de siste dagene, men prisene er fortsatt på et unormalt høyt nivå.

Av Egil M Solberg | 26.11.2022 13:39:30

Strømpriser: Strømprisene vil søndag ligge på mellom 1 kroner og 1,75 kroner per kWh. Snittprisen vil være 1,41 kroner per kWh.

For husholdninger med strømstøtte, dempes mye av effekten av de høye strømprisene, men for små og mellomstore bedrifter er strømprisene et stor utfordring. Der er det ingen strømstøtte.

Torsdag kveld ble en strømstøtteordning lansert, men den vil bare imøtekomme en liten del av næringslivet med mindre summer sammenlignet med de ekstreme strømkostnadene virksomhetene de siste månedene er påført.

Flere nyheter: