Menu

Foretaksstraff på 10 millioner kroner

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter har ilagt Forsvarsdepartementet en foretaksstraff på 10 millioner kroner etter havariet med KNM Helge Ingstad.

Av NTB | 23.06.2022 14:16:22

Kriminalitet og rettsvesen: Forsvarsdepartementet har tirsdag meddelt statsadvokaten at forelegget blir vedtatt.

Straffen gis for overtredelse av straffeloven § 356, jf. § 355, jf. § 27 for «ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade eller lignende ulykke, som lett kunne medføre tap av menneskeliv», heter det i pressemeldingen.

Flere nyheter: