reklame for Sheiken Bowling
Menu
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har bestilt en ekstern gjennomgang av Forsvarets varslingssystem etter den siste tidens kritikk. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forsvarets varslingssystem skal gjennomgås eksternt

Forsvarssjefen har besluttet at varslingssystemet skal gjennomgås eksternt etter at Forsvaret har fått kritikk for håndteringen av varslingssaker.

Av NTB | 23.06.2022 13:46:25

Arbeidsliv: Den interne vurderingen av tiltak og anbefalinger er allerede gjennomført, og en statusrapport er torsdag overlevert fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Rapporten skal bidra til at Forsvaret i fremtiden blir bedre på å håndtere varslingssaker. Gjennomgangen vår viser at håndteringen av varslingssaker ikke alltid er god nok. Derfor iverksetter vi nå en ekstern evaluering av hele varslingssystemet, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottok rapporten fra forsvarssjefen i dag:

– Det er en klok beslutning som vil kunne gi Forsvaret et bedre kunnskapsgrunnlag for å iverksette ytterligere tiltak. Det skal være trygt å varsle om uønskede hendelser, og det skal ikke være tvil om at varslene blir fulgt opp, sier forsvarsministeren.

* Bedre ivaretakelse av varsler, den som blir varslet på og andre involverte – blant annet med oppfølging og informasjon underveis i behandlingen, og i etterkant.

* Helhetlig vurdering av bruken av reaksjoner og sanksjoner, og sikre at reaksjonen står i forhold til alvorlighetsgraden i saken.

* Øke kompetansen hos dem som skal behandle varslingssaker.

– For oss er det helt avgjørende at de involverte i sakene blir ivaretatt, og godt behandlet. De må sikres oppfølging og informasjon både underveis og i etterkant av varslingsprosessen, sier Kristoffersen.

NRK har blant annet skrevet om at det er over 70 varslingssaker mot offiserer i Forsvaret, mange av dem i den øverste ledelsen.

Det er også trukket fram konkrete eksempler, blant annet om en offiser som i 2020 ble dømt til 36 dagers ubetinget fengsel både for fyllekjøring og for å ha prøvd å få andre – i dette tilfellet underordnede kollegaer – til å lyve om at han hadde drukket alkohol og fyllekjørt. Hendelsen og dommen fikk ingen konsekvenser for offiserens karriere.

VG skrev på sin side om soldaten Julie Sandanger, som sto fram og fortalte hvordan hun ble snikfilmet i dusjen av sin nærmeste sjef. Til sammen ble det avslørt 38 videoer på sersjantens mobiltelefon, og sersjanten ble dømt for forholdet. Likevel fikk han beholde graden og jobber fortsatt i Forsvaret.

I påvente av den eksterne evalueringen er flere tiltak allerede iverksatt. Blant tiltakene er:

Forsvarets håndtering av varslingssaker har vært i søkelyset den siste tiden etter en rekke medieoppslag både hos NRK og andre aviser.

Flere nyheter: