Menu
Remdesivir produseres av selskapet Gilead Sciences. Foto: Ben Margot / AP / NTB scanpix

Første koronabehandling godkjent i Europa

De europeiske legemiddelmyndighetene anbefaler en betinget godkjenning til Remdesivir for behandling av koronaviruset.

Av NTB | 25.06.2020 15:04:15

Medisin og helse: – Remdesivir er for tiden ett av de mest lovende legemidlene til behandling av covid-19, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk til NTB.

Den betingede godkjenningen fra de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) bygger i hovedsak på en amerikansk studie med rundt 1.000 pasienter. Bruk av Remdesivir forkortet i gjennomsnitt sykdomsforløpet med fire dager, fra 15 til 11 dager, sammenlignet med placebo.

Det er foreløpig ikke avklart om Remdesivir reduserer andelen pasienter som dør. Firmaet som produserer legemiddelet, Gilead Sciences, er pålagt å levere data om dette innen august 2020.

For de aller sykeste pasientene som fikk behandling i respirator eller hjerte-lungemaskin, viste legemiddelet ingen positiv effekt.

Hortemo sier at han tror bruk av Remdesivir foreløpig vil være mest aktuelt i land der helsevesenet er presset på grunn av viruset.

– I landene som er i en ekstrem situasjon, der helsevesenet er overbelastet, kan det nok være aktuelt å bruke medisinen for å forkorte sykdomsforløpene og få pasienter skrevet ut fra sykehus. Den betingede godkjenningen gjør at landene kan ta legemiddelet i bruk.

– Her i Norge sier klinikerne vi snakker med at det er viktigere for dem å få fullført de store studiene vi deltar i så fort som mulig, enn å ta denne medisinen i bruk. Remdesivir vil i liten grad bli brukt i ordinær behandling, men man vil bruke det gjennom den store WHO SOLIDARITY-studien, som Norge allerede deltar i, sier Hortemo.

Overlege Hortemo understreker at ikke alle resultatene fra studien er publisert enda.

– Firmaet må sende inn ytterligere data etter hvert. Vi trenger blant annet sikre data på om Remdesivir påvirker andelen som dør av viruset, sier han.

Studien har foreløpig ikke vist noen effekt hos pasienter med mild til moderat sykdom. Hos pasienter med lungebetennelse som hadde behov for ekstra oksygentilførsel, ble sykdomsforløpet forkortet med seks dager fra 18 til 12 dager, sammenlignet med gruppen som fikk placebo.

Ifølge studien som den begrensede godkjenningen bygger på, er det ikke avdekket alvorlige bivirkninger knyttet til bruk av Remdesivir, men dette vil bli nøye overvåket av EMA etter godkjenning.

(©NTB)

Flere nyheter: