Menu
En kvinne hører på lydbok i et bibliotek. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB

Første kollektive avtale for lydbok-strømming på plass

Forfatterforeningen og Forleggerforeningen er enige om den første kollektive avtalen for lydbok-strømming. Royaltysatsen økes fra 25 til 28 prosent.

Av NTB | 09.07.2021 04:54:00

Kultur og underholdning: Forfatterforeningen meldte om enigheten i en pressemelding natt til fredag. 1. juli i år er satt som dato for når avtalen skal gjelde fra. De første forhandlingene om en kollektiv avtale startet allerede høsten 2019.

Avtalen innebærer blant annet minstebetaling i strømmetjenestene på 12,50 kroner per lytting for de første 250 lyttingene, deretter 11 kroner per lytting. Tidligere minstebetaling i ulike avtaler har ligget på 10 kroner, ifølge Forfatterforeningen.

– En av grunnene til at det har tatt lang tid å framforhandle denne avtalen er at forleggere og forfattere har stått langt fra hverandre hva gjelder minstebetalinga, sier leder Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen.

Både royaltysats, minstebetaling og forskudd øker fra tidligere avtaler, og forfattersiden trekker fram at de fikk stanset en modell der bøker skulle honoreres etter lengde.

Avtalen innebærer at forfatterne får et ikke-refunderbart minstevederlag – forskudd – på 7.800 kroner ved signering av lydbokavtale. Grensen for gratislytting senkes fra 20 til 15 prosent.

I tillegg er partene enige om å møtes til årlige forhandlinger mellom om kronebeløpene og annet i avtalen. Det skal også opprettes et «teknisk beregningsutvalg for litteratur», som skal lage statistikk som både forfattersiden og forlagene finner relevant uten å bryte konkurranserettslige regler.

Forfatterforeningen opplyser at et av de viktigste punktene har vært å beholde minstebetaling per lytting som sikrer forfatternes minimumsinntekt.

– Vi har fått gjennomslag for styrking av både minstebetaling og royaltysats i den nye avtalen. Det er vi svært fornøyde med. Men det er viktig å understreke at forfatternes andel av strømmeinntektene fremdeles ikke er god nok, og det er derfor helt avgjørende at vi allerede til høsten møtes til nye forhandlinger, legger Kriznik til.

Det er også enighet om at forfatter og forlag skal dele inntekten 50/50 når enkeltkunder tilbyr lydboktitler til egne kunder, slik for eksempel Vy gjør ved å gi de reisende tilgang til lydbøker.

(©NTB)

Flere nyheter: