Menu
Åshild Bruun-Gundersen (Frp) er godt fornøyd med at forsøksprosjektet om statlig finansiering av omsorgstjenester utvides til å gjelde seks nye kommuner. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg utvides med seks nye kommuner

Forsøksprosjektet om statlig finansiering av omsorgstjenester utvides til å gjelde seks nye kommuner. I alt vil tolv kommuner delta i ordningen fram til 2022.

Av NTB | 07.12.2020 19:38:24

Politikk: Lødingen, Enebakk, Lyngdal, Froland, Arendal og Askøy vil fra 2021 innlemmes i forsøksordningen, som startet opp i 2016.

Det opplyser Fremskrittspartiet til NTB.

Forsøket omfatter en statlig finansieringsmodell og statlige tildelingskriterier for omsorgstjenester.

Os, Stjørdal, Lillesand, Hobøl, Spydeberg og Selbu er med i forsøksordningen som gjennomføres for å få en riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner.

– I evalueringen som er gjort av prosjektet, ble det påpekt at kommunene som har deltatt, er forholdsvis små. Derfor har vi denne gangen valgt større kommuner og byer, sier helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen.

Ordningen skal dekke kostnader til hjemmehjelp, praktisk bistand og sykehjem for eldre, tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med psykiske problemer og rusproblemer i forsøkskommunene.

– De eldre burde hatt krav på gode omsorgstjenester over hele landet, men i dag ser vi at det er postnummeret som avgjør hvilke tjenester man får, dessverre. Frp vil derfor at staten skal ha finansieringsansvaret og dermed gjøre det umulig for kommunene å kutte i eldreomsorgen.

Forsøksprosjektet blir fulgt tett opp av Helsedirektoratet.

(©NTB)

Flere nyheter: