reklame for smiaa
Menu
Mange har hatt hjemmekontor. Regjeringen vil nå legge til rette for at flere skal få komme tilbake på kontoret. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix

Forslag om «trafikklysordning» for kollektivtrafikken

Regjeringen vil legge til rette for at flere skal få komme tilbake på kontoret. For kollektivtrafikken anbefales en såkalt trafikklys-ordning.

Av NTB | 05.06.2020 16:34:18

Arbeidsliv: – Jeg vil takke alle som har stått på for å holde samfunnet og økonomien i gang fra kjøkkenbord rundt om i hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) på koronapressekonferansen fredag.

Mye av verdiskapingen i hele landet avhenger av at folk kommer tilbake på jobb, understreker hun.

– Regjeringen har derfor ønsket å legge til rette for at flere kan komme tilbake på kontoret. Men det må skje på en trygg måte, både på arbeidsplassen og på reisen til og fra jobb, sier Nybø.

– Men for mange som bor i befolkningstette områder, med stort press på kollektivtilbudet, er reiseveien til jobb en utfordring, sier Nybø.

De som ikke kan jobbe hjemmefra, skal gis førsteprioritet. Næringsministeren har hatt møte med blant andre NHO og ordførere og rådmenn i de ti største kommunene i landet for å kartlegge situasjonen.

– Flertallet av disse meldte tilbake at kapasiteten i kollektivtilbudet i deres kommune ikke er et hinder for å få flere tilbake til arbeidsplassen, sier Nybø.

Regjeringen ba derfor Helsedirektoratet sette ned en arbeidsgruppe for å finne raske løsninger for hvordan kontoransatte i større grad kan møte på jobb. Rapporten kom fredag, og Helsedirektoratet kommer med flere anbefalinger som regjeringen vil gå nøye gjennom.

Blant annet anbefaler direktoratet at veilederen for smittevern i kollektivtrafikken revideres, samt at det innføres en trafikklysordning med en gradering i rødt, gult og grønt basert på graden av smitte i samfunnet.

– Regjeringen tar nå med seg disse anbefalingene videre i arbeidet med å åpne opp stadig større deler av Kontor-Norge, sier næringsminister Iselin Nybø.

Allerede i midten av mai ble det åpnet for at de som ikke er avhengige av kollektivtransport, kunne reise til kontoret – så lenge smittevernreglene følges.

I Oslo og Bergen er situasjonen en annen. Presset på kollektivtilbudet, særlig i rushtiden, er stort, understreker næringsministeren.

Det anbefales også at arbeidsgiverne bidrar til å lette presset på kollektivtilbudet i rushtiden, blant annet ved å gi mulighet til å forskyve arbeidstiden og legge til rette for at ansatte kan gå til jobb, sykle, bruke privatbil eller samkjøre der det er mulig.

(©NTB)

Flere nyheter: