Menu
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) varslet på en pressekonferanse onsdag at regjeringen vil foreslå en endring i smittevernloven som åpner for portforbud.Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB

Portforbud skal kunne gjelde i 21 dager

Regjeringen foreslår at portforbud skal kunne gjelde i inntil 21 dager. Forslaget om endringene i smittevernloven ble fredag sendt på høring.

Av NTB | 08.01.2021 17:38:19

Kriminalitet og rettsvesen: I høringsforslaget foreslås det at et portforbud skal kunne gjelde i inntil 21 dager og kan forlenges med inntil 14 dager om gangen.

– Portforbudet skal innrettes slik at det ikke stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte. Videre må det gis unntak blant annet for å sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, og det må tilrettelegges for at barn og andre sårbare grupper blir ivaretatt, heter det.

Justisdepartementet understreker i høringsnotatet at portforbud bare er aktuelt i ekstreme tilfeller, og bare der alle andre aktuelle tiltak er forsøkt eller vurdert som utilstrekkelig.

Det kan heller ikke gjelde i et større geografisk område eller i større omfang enn strengt nødvendig.

– Hvis det en gang skulle bli strengt nødvendig med et portforbud, er det enklest å se for seg i et mindre område av landet og bare deler av døgnet, sier hun.

Meddelelsen til Stortinget foreslås å skulle inneholde en begrunnelse for forskriften, og denne skal gjøres offentlig.

– Hvis vi begrenser folks bevegelsesfrihet med et portforbud, må vi ha en bred demokratisk kontroll. Vi foreslår derfor at Stortinget skal informeres grundig, og at Stortinget innen sju dager skal kunne oppheve forskriften helt eller delvis, sier Mæland.

Fristen for å sende inn høringssvar er 31. januar 2021.

Norge er ikke i dag i en situasjon hvor et slikt tiltak er nødvendig, påpeker justisminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fredag ettermiddag.

I forslaget som nå er sendt på høring, trekkes det videre fram at et vedtak om forskrift om portforbud straks skal meddeles Stortinget, som innen en uke kan oppheve vedtaket helt eller delvis.

(©NTB)

Flere nyheter: