Menu
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) under regjeringsforhandlingene på Granavolden i januar. Fredag la de fram forslag om nye regler for tolketjenester i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forslag om ny tolkelov: Barn skal ikke tolke for foreldre

Opptil 70 prosent av tolketjenestene i det i offentlige utføres av ukvalifiserte tolker. Særlig barnevernet og helsetjenestene benytter seg av slik tolkebruk.

Av NTB | 01.03.2019 13:17:53

Politikk: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) la fredag fram et forslag til en ny lov som skal regulere bruken av tolk hos offentlige myndigheter.

– God kommunikasjon er avgjørende for å gi personer med manglende norskkunnskap bedre rettssikkerhet, riktig helsebehandling og god oppfølging hos offentlige myndigheter. Når det er behov for tolk, er det viktig at tolken er kvalifisert, sier Sanner.

Han har fått flere tilbakemeldinger hvor feil tolking har ført til misforståelser, brudd på taushetsplikt og alvorlige hendelser hvor for eksempel foreldre ikke har fått forklart hvorfor barnet deres har dødd på sykehus. Det er også tilfeller hvor tolken er inhabil.

– Loven skal sikre bedre rettssikkerhet, forsvarlig hjelp til dem som ikke kan norsk og øke tilliten til norske myndigheter. Dette er særlig viktig for å sikre god integrering, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Lovforslaget stiller krav til kvalifikasjoner, taushetsplikt og habilitet. Barn og familiemedlemmer skal ikke måtte være tolk. Videre vil det bli satt krav om utvidet politiattest for tolker som tar oppdrag for blant annet politiet og domstolene.

(©NTB)

Flere nyheter: