Menu
Alle saker som skulle startet i Oslo tingrett mandag, er utsatt, og i Borgarting lagmannsrett er alle berammede rettsmøter bortsett fra Eirik Jensen-saken utsatt fram til påske. Virksomheten i landets domstoler er på et minimum for å hindre spredning av koronaviruset. Domstoladministrasjonen har derfor lagt fram flere tiltak for å få hjulene i gang igjen. Arkivfoto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Forslag om å midlertidig kutte ut lekdommere i straffesaker

For å få aktiviteten i norske domstoler i gang igjen, har Domstoladministrasjonen blitt enig om en rekke forslag til strakstiltak. Ett er å kutte ut lekdommere.

Av NTB | 17.03.2020 09:32:04

Arbeidsliv: Forslagene ble utarbeidet på et ekstraordinært møte i Domstoladministrasjonen mandag, skriver Rett24. Listen over foreslåtte tiltak som kan kombinere redusert smittefare med dømmende virksomhet, er sendt til Justis- og beredskapsdepartementet.

Ifølge Rett24 foreslås det forenklede signaturløsninger som kan utføres uten oppmøte i domstolen. Andre tiltak er utvidet bruk av fjernmøteløsninger i rettsmøter og hjemmel for å stenge rettslokaler for publikum generelt og for en lengre periode.

Forslagene omfatter også utvidet bruk av skriftlig behandling og effektive regler om overføring av saker dersom enkeltdomstoler må stenge ned på grunn av smitte.

Domstoladministrasjonen vil også ha utvidet adgang til å sette rett uten meddommere og effektive regler ved behov for korttidskonstitusjoner. I tillegg ønsker Høyesterett at straffesaker i større grad skal kunne holdes uten muntlige forhandlinger.

Virksomheten i landets domstoler er på et minimum etter at en egen beredskapsgruppe ble etablert for to og en halv uke siden.

(©NTB)

Flere nyheter: