reklame for Sheiken Bowling
Menu
Dødsraten for koronasyke pasienter behandlet med malariamedisin var høyere enn for dem som mottok standard behandling, viser en ny forskning fra USA. Foto: John Locher / AP / NTB scanpix

Forskning: Malariamedisin gir høyere dødsrate

Malariamedisin har ingen påviselig effekt på koronaviruset og ser heller ut til å medføre flere dødsfall, viser ny forskning i USA.

Av NTB | 22.04.2020 00:47:33

Vitenskap og teknologi: Malariamedisin inneholder stoffer som flere har ment kan ha effekt i kampen mot koronaviruset, noe flere land nå forsker på, inkludert Norge.

I USA viser en ny forskning, den største av sitt slag ifølge AFP, at medisinen har motsatt effekt av det som var ønsket.

Forskerne sammenlignet journalene til 368 militærveteraner innlagt på sykehus som enten døde eller ble utskrevet 11. april.

Dødsraten for pasienter som ble behandlet med malariamedisinen hydroksyklorokin var på 28 prosent, sammenlignet med 22 prosent for dem som ble behandlet med antibiotikumet azitromycin.

Dødsraten for dem som mottok standard behandling og oppfølging var 11 prosent.

Det påpekes at en svakhet ved forskningen er at studien ikke ble gjort på tilfeldige grupper, og at det er en retrospektiv analyse som ikke følger pasienter, men ser på det som allerede har skjedd.

Fordi gruppene er såpass ensartede, er det vanskelig å trekke generelle slutninger basert på funn. De fleste som var med var mørkhudede menn med en gjennomsnittsalder på 65 år, en befolkningsgruppe som i utgangspunktet har økt risiko for covid-19 på grunn av høyere forekomst diabetes og hjertesykdom.

Tidligere forskning har funnet at medisinen er innebærer en viss risiko for pasienter med enkelte typer hjerterytmeproblemer og kan forårsake hukommelsestap, anfall og i verste fall hjertestans i denne gruppen.

Hydroksyklorokin, med eller uten azitromycin, var mer sannsynlig å bli foreskrevet til pasienter med alvorlig sykdom, men forskerne fant at dødsraten vedvarte selv etter at de justerte tallene for høyere bruksrate.

Det var ingen økt risiko for at personer i hydroksyklorokin-gruppen skulle være på respirator, noe forskerne mener tyder på at den økte dødeligheten blant gruppen kan tilskrives bivirkninger utenfor luftveiene.

(©NTB)

Flere nyheter: