Menu
Gjensidiges tall viser at antall trafikkskadde på norske veier ikke går ned. Selskapet har en markedsandel på 25 prosent i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB

Sikrere biler gir ikke nedgang i antall personskader

Til tross for stadig sikrere biler, blir ikke færre personer skadd i trafikken, ifølge Gjensidige, som har analysert skadetall for de fire siste årene.

Av NTB | 09.10.2022 11:31:27

Ulykker og naturkatastrofer: Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige viser til at mange har omkommet i trafikken i år, men at det utenom dette er en positiv utvikling i antall hardt skadde og døde i trafikkulykker.

– Men vår analyse viser at det totalt sett ikke blir færre personskader, sier Eklo i en pressemelding.

Selskapet tall viser at antall trafikkskadde for årets første ni måneder ligger på mellom 1.800 og 2.100 de siste fire årene. I 2022 har 2.000 blitt skadd. Tallene gjelder for alle motorkjøretøy.

– Vi klør oss litt i hodet. Med sikrere biler skulle man tro at antall personskader ville reduseres, noe som dessverre ikke er tilfelle. Ut fra våre tall er det grunn til å tro at det samlet sett er et sted mellom 8.000-10.000 personer som har blitt skadd i trafikken bare i år. Dette understreker den alvorlige utviklingen vi har sett for dødsulykker, sier Eklo.

Samtidig påpeker han at forbedrede sikkerhetssystemer gjør at det oftere enn før unngås alvorlige personskader.

(©NTB)

Flere nyheter: