Menu
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Forlenget ordningen for kompensasjon

Finansdepartementet har i dag forlenget kompensasjonsordningen.

Av Egil M Solberg | 01.07.2020 21:00:10

Koronakrise: Ordningen gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer.

Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet nå endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Egenandelen er tatt bort

Egenandelen i kompensasjonsordningen som var 10 000 kroner for mars og 5 000 kroner for april, er nå tatt bort for månedene mai, juni, juli og august.

– Kompensasjonsordningen for næringslivet ble laget for å trygge bedriftene i en overgangsfase under krisen. Målet var at støtten til å dekke faste, uunngåelige utgifter skulle komme raskt ut. Ordningen skulle være lett å bruke, men vanskelig å misbruke, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) og fortsetter.

– Det gjør at ordningen ikke kan treffe alle like godt. For å sikre en enkel løsning er det ikke mulig å tilpasse den til alle ønsker, men vi har gjort noen justeringer i ordningen underveis for at ordningen skal treffe flere og virke bedre, sier han.

– Et eksempel er at vi endrer kravet til lønnsutbetalinger. Nå er det tilstrekkelig at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020, sier finansminister Jan Tore Sanner (H), sier Sanner.

Regjeringen har iverksatt en rekke omfattende og ulike tiltak for å hjelpe levedyktige virksomheter å komme gjennom krisen på best mulig måte.

Kompensasjon for å ta ansatte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Bedriftene kan søke om støtte på lonnstilskudd.no fra oktober.

De fleste virksomheter blir omfattet av én eller flere av ordningene som er innført, for eksempel kompensasjonsordningen for næringslivet, lånegarantiordningen, tilskuddsordningen for selvstendig næringsdrivende, lønnsstøtteordningen eller andre, næringsrettede ordninger.

– Alle norske virksomheter vil også dra fordel av at arbeidsgiveravgiften er redusert i en periode og at skatteinnkreving er utsatt, sier Sanner.

Søknadsfrister

Fristen for å søke om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall i månedene mars, april og mai er 31. juli 2020.

For søknader om tilskudd for månedene juni, juli og august er fristen satt til 31. oktober.

Flere nyheter: