powergym
Menu
I helga møtte Felles enhet for kriminalitetsforebygging 40 frivillige. Politioverbetjent Sissel Meling og politiinspektør Grete Winge fikk bidratt til kunnskapsdeling om viktige fokusområder som forebygging av partnervold, radikalisering og arbeidslivskriminalitet. FOTO: Sør-Vest politidistrikt.

Forebygger mot gjengangere

Politiet i Sør-Vest politidistrikt har nå fått i stand et samarbeid med Røde Kors som skal få gjengangere i fengslene ut av sitt kriminelle handlingsmønster.

Av Egil M Solberg | 21.03.2018 16:38:39

– Det er dessverre slik at mange som har ferdigsonet en dom for en kriminell handling risikerer å havne i politiets søkelys igjen, skriver etaten på sine Facebook-sider.

I politidistriktet vårt har politiet et godt samarbeid med Røde Kors og frivillige fra Nettverk etter soning.

– Nettverk etter soning bidrar med forebygging ved at den innsatte blir koblet sammen med en frivillig i tiden før løslatelse. Den frivillige skal være en støtte i den kritiske tiden rundt løslatelsen og tiden etterpå. Målet er å hindre at brukerne går tilbake til kriminalitet, hetere det i innlegget.