powergym
Menu
elsykkel

Forbudt å bruke elsykkel i naturen

Loven om motorferdsel i utmark forbyr bruk av motordrevne fremkomstmidler i naturen. Siden en elsykkel har en batteridrevet elektrisk motor, så omfattes den faktisk av forbudet!

Av admin | 08.06.2016 13:14:50

NRK skriver at i paragraf 2 i loven står det at «Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.»

I dag regnes elsykler som motorvogn og da kan du ikke bruke den på stier.

Nå kan det hende at de lovlydige elsykkeleierne går lysere tider i møte. Miljødirektoratet har nemlig sendt spørsmålet om forbud ut på høring og vil ha tilbakemeldinger fra politikerne om hva de synes.