Menu
Fra 15. april er det forbud mot bålbrenning i hele landet. FOTO: Øystein Fonnes/Haugesund brannstasjon

Forbud mot bålbrenning

Fra 15. april til 15. september er forbud mot å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten særskilt tillatelse fra kommunen.

Av Egil M Solberg | 15.04.2018 22:25:50

Folk og friluftsliv: Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det.

Båltenning er en del av allemannsretten i Norge. Det betyr imidlertid ikke at det alltid er lov å brenne bål, eller at bål kan tennes under alle forhold.

Det kan derfor være lurt å sette seg inn i reglene om bålbrenning, og å lære seg hvordan man kan brenne bål på en trygg måte.

Deler av året er det forbudt å brenne, forbudet står i forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging, som ble satt i kraft 1. januar 2016.

Unntak

Forskriften åpner for at vi kan nyte bålets gleder også når det er bart på bakken. I § 3 står “Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann”.

Unntaket gjelder for eksempel etablerte bålplasser og andre steder som er helt trygge.

Er du i tvil, er det bedre å stå over bålbrenningen.

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er regulert med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 9 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9.

Det er mange kommuner som har fastsatt forskrift om dette. For å finne ut hvilke kommuner, søk på åpen brenning og kommunenavn. Kommunenes hjemmesider vil også gi opplysninger om hva som er tillatt.

Hovedregelen er at all åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt i Haugesund kommune.

Flere nyheter: