Menu
Karmøy Rådhus
Arkivbilde: Privat

For store kutt i skolesektoren

Hovedtillitsvalgt Geir Allan Stava i Skolenes landsforbund mener Karmøy kommune kutter for mye i skolesektoren når de kommer ut med store overskudd år etter år.

Av Egil M Solberg | 04.03.2021 07:53:54

Kommuneøkonomi: Stava mener Karmøy kommune har et forklaringsproblem, når de kutter i skolesektoren samtidig som de år etter år jubler for millionoverskudd.

– Store overskudd vitner bare om at det er blitt kuttet unødvendig mye, sier Stava til Haugesunds avis.

Netto driftsresultat for fjoråret i Karmøy ble på 133 millioner kroner. Kommunen oppnådde dermed et resultat som er 65 millioner kroner bedre enn planlagt for 2020.

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen i Karmøy forklarer hvorfor kuttene er nødvendig.

– Kommunen har lagt opp til en økende gjeldsgrad de nærmeste årene, samtidig som at antatt vekst i de frie inntektene ikke gir handlingsrom utover å dekke kostnadene med en aldrende befolkning, skriver rådmannen i en melding til avisa.

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter.

Flere nyheter: