Menu
Fylkesvåpenet til Innlandet fylkeskommune kan bli historie dersom flertallet av beboerne i Innlandet får viljen sin. Foto: Ferskvann reklamebyrå / NTB

Innlandet: Knapt flertall ønsker å oppløse storfylket

Et knapt flertall av innbyggerne i Innlandet ønsker å oppløse storfylket, viser en folkeavstemning blant innbyggerne i det sammenslåtte fylket.

Av NTB | 17.02.2022 19:56:19

Politikk: Den siste uka har innbyggerne i Innlandet fylkeskommune kunnet stemme digitalt over spørsmålet om fylkets skjebne. To timer på overtid torsdag kveld var resultatet klart.

Et knapt flertall på 50,75 prosent har gått inn for å dele fylket tilbake til den gamle fylkesstrukturen med Oppland og Hedmark. Et nesten like knapt mindretall på 48,19 prosent ville beholde dagens storfylke, mens 1,06 prosent av de avlagte stemmene var blanke.

Folkeavstemningen er bare rådgivende for politikerne i Innlandet, som skal bestemme om en søknad om å dele opp fylket skal sendes til regjeringen innen fristen 1. mars.

– Det er close race, og foran fylkestinget vil jeg si vi har et reelt dilemma. For her ser vi det er sterke meninger i begge retninger, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) om resultatet.

Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de ønsker å beholde fylket, men har åpnet for å endre syn dersom folket stemte for oppløsning. Hagen ville torsdag ikke konkludere hva Ap vil ende med å gå inn for før partiet har gått gjennom alle sider av saken.

– Det er uansett godt med et resultat. Noen målinger på forhånd antydet en valgdeltakelse på opptil 70 prosent. Slik sett er det litt skuffende at valgdeltakelsen er på under halvparten, men jeg vil jo si at vi har fått dette til på kort tid og at vi har nådd ut til mange, sa fylkesordføreren.

– Nå har vi hatt en folkeavstemning som har et flertall på 3.738 stemmer for å dele. Det betyr mye for oss. Hadde det vært omvendt ville vi lyttet til det også, sa Hove.

Nå går saken videre til behandling i fylkestinget som 23. februar vil ta endelig stilling til om fylkeskommunen skal videreføres eller ikke.

Dersom fylkestingets flertall vedtar en deling av Innlandet, må det sendes en søknad om reversering av dagens inndeling innen 1. mars.

Tirsdag bestemte Vestfold og Telemark fylkeskommune seg for å søke om oppløsning og reversering av sammenslåingen fra 2020. Fra før er det et flertall i Troms og Finnmark om å sende søknad til regjeringen om oppløsning av fylket. Et formelt vedtak om oppløsning skjer i fylkestinget 25. februar.

Også i Viken går det mot flertall for å gå tilbake til Akershus, Buskerud og Østfold. På sitt neste møte 23.- 24. februar skal Viken fylkesting vedta om de går for oppløsning eller ei.

Også i gamle Sogn og Fjordane i Vestland vokser motstanden mot sammenslåingen med Hordaland. Oppsplittingen av de andre fylkene kan gi vann på mølla, tror ordfører Arnstein Menes (Sp) i Sogndal.

– Det kan godt være at mange oppsplittinger setter saken på dagsordenen, sa han til NTB tidligere denne måneden.

Av totalt 312.433 stemmeberettigede i Innlandet avga 46,7 prosent sin stemme, totalt 145.978 stemmer. Bare 3.738 stemmer skiller de to sidene i saken.

Varafylkesordfører Aud Gunnhild Hove (Sp) kommenterte også utfallet av folkeavstemningen og viste til at den gangen Stortinget vedtok å slå sammen Hedmark og Oppland, så skjedde det med bare én stemmes overvekt.

Tendensen i avstemmingen i Innlandet føyer seg inn i en rekke andre der fylker slått sammen, som del av regjeringens ambisjon om å redusere 19 fylker til rundt 10 regioner, vil ha prosessen tilbakeført.

Flere nyheter: