Menu
80 prosent svarer at de har ganske eller svært stor tillit til politiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Folk flest har fremdeles høy tillit til politiet

Folks tillit til politiet går svakt ned, men fortsatt har åtte av ti ganske eller stor tillit til ordensmakten. Det viser en ny undersøkelse.

Av NTB | 31.01.2022 10:36:41

kriminalitet og rettsvesen: Mens 80 prosent hadde ganske eller svært stor tillit til politiet i 2021, var tallet i 2020 og 2019 på henholdsvis 82 og 79 prosent.

I snitt er det innbyggerne i politidistriktene Oslo, Sør-Øst og Innlandet som oppgir å ha høyest tillit til politiet, mens tilliten er lavest i Agder og Finnmark, viser en ny innbyggerundersøkelse.

Her kommer det fram at innbyggere i store og mellomstore kommuner oppgir i større grad enn personer bosatt i små kommuner at de har svært stor tillit til politiet. Men forskjellene, avhengig av kommunestørrelse, har blitt noe mindre sammenlignet med resultatene fra 2020.

93 prosent av innbyggerne svarer at de føler seg meget eller ganske trygge der de ferdes og bor, noe som er en marginal nedgang fra 2020.

– Covid-19-pandemien har gjort at 2021 har vært nok et unntaksår for politiet og samfunnet for øvrig. Det er derfor gledelig at politiet opprettholder sin høye tillit i befolkningen. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, og det er takket være den gode innsatsen fra medarbeiderne i politiet at vi ligger stabilt høyt på denne målingen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Personer bosatt i politidistriktene Agder, Innlandet og Finnmark oppgir i større grad at de har vært utsatt for kriminalitet.

Inntrykket av politiet når det gjelder effektivitet, rettferdighet og respekt, svekkes på fire av seks områder sammenlignet med 2020.

Størst er svekkelsen av oppfatningen av politiets evne til å forhindre lovbrudd der det blir truet med eller utøvet vold, og å ta rettferdige, upartiske avgjørelser i saker de behandler.

Inntrykket er best av politiets håndtering av trafikkulykker, ordensforstyrrelser og ran – og dårligst av håndteringen av blant annet hendelser knyttet til digital kriminalitet.

27 prosent oppgir at de har vært utsatt for en kriminell hendelse i løpet av det siste året, noe som er på samme nivå som i 2020 – men fortsatt klart lavere enn i 2019, da 34 prosent oppga det samme.

(©NTB)

Flere nyheter: