reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
En testutskyting i California i USA av en langtrekkende rakett som kan frakte atomvåpen i oktober 2019. Foto: J.T. Armstrong / U.S. Air Force via AP / NTB

FNs forbud mot atomvåpen trer i kraft

50 stater har ratifisert FN-traktaten om atomvåpen, som dermed trer i kraft 22. januar, opplyser Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Av NTB | 25.10.2020 02:38:00

Politikk: I alt 84 land har signert FN-traktaten om atomvåpen som sier at den vil tre i kraft tre måneder etter at minst 50 av disse landene har ratifisert den. Det skjedde da Honduras lørdag ratifiserte traktaten, melder ICAN på Twitter.

Alle stater som har signert avtalen, vil være juridisk bundet av forbudene og forpliktelsene i forbudstraktaten, opplyser organisasjonen som fikk Nobels fredspris i 2017.

– Vi har tidligere sett at selskaper slutter å produsere våpen som forbys, og at finansinstitusjoner trekker investeringene ut av industrien, sier Tuva Widskjold i ICAN Norge.

Hun peker på at den prosessen allerede har startet når det gjelder atomvåpen.

– Store banker og pensjonsfond har ekskludert atomvåpen fra sin investeringsportefølje etter at forbudet ble vedtatt i FN i 2017, sier hun.

Ingen av atommaktene eller Nato-landene, og dermed heller ikke Norge, har støttet vedtaket.

– Enkelte har hevdet at en norsk tilslutning til FN-forbudet mot atomvåpen strider mot Norges forpliktelser overfor Nato. Det mener vi er feil. Det er et betydelig politisk og humanitært handlingsrom i Nato, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i Norge.

Han viser til at Norge har sagt nei til utplassering av atomvåpen på norsk jord, og at landet har vært pådriver for forbud mot landminer og klaseammunisjon.

– Vi må ikke konstruere forpliktelser som unnskyldning for handlingsunnlatelse. Skal Norge fortsatt være troverdig forkjemper for nedrustning, må også vi ratifisere avtalen. Dette handler om politisk vilje, sier Apeland.

– Det er fantastisk at atomvåpen nå blir forbudt, men flaut at det skjer uten Norges støtte. Jeg vil sterkt oppfordre regjeringen og Arbeiderpartiet til å snu og la seg inspirere av dette historiske øyeblikket for fred og nedrustning. Norge må ikke havne på feil side av historien, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Norsk Folkehjelp mener forbudet skaper en helt ny dynamikk i det internasjonale nedrustingsarbeidet, og at arbeidet med å få flere stater til å undertegne forbudet starter nå.

– Dette er et klart og tydelig uttrykk for at flertallet av verdens stater ikke lenger godtar at trusler om massemord av sivile brukes som en forsvarsstrategi, og det bør heller ikke Norge godta, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Thailand, Mexico, Sør-Afrika, Bangladesh, New Zealand, Vietnam og Vatikanet er blant landene som allerede hadde ratifisert traktaten.

På listen av land som «lovlig» har atomvåpen, og som ikke har signert traktaten, står USA, Storbritannia, Frankrike, Kina og Russland. India, Pakistan, Israel og Nord-Korea har atomvåpen som ikke rapporteres.

ICAN håper at atomvåpenforbudet vil føre til et press, som man har sett at de tidligere traktatene mot landminer og klasevåpen har ført til, med endringer selv blant land som ikke signerte.

Atomvåpenforbudet er et av FNs eldste mål. Et overveldende flertall av verdens stater vedtok FNs atomvåpenforbud i 2017. 122 land var med på avtalen.

SV gleder seg over at Honduras signerte på det som var 75-årsdagen for FN.

I august ble det markert at det var 75 år siden USA slapp atombombene over Nagasaki og Hiroshima. En rekke land ratifisert i månedene etter atomvåpenforbudet, blant annet Nigeria, Malaysia, Irland, Malta og Tuvalu.

(©NTB)

Flere nyheter: