Menu
Norges FN-ambassadør Mona Juul fremmet resolusjonen om å fortsette FN-oppdraget i Afghanistan. 14 medlemmer av Sikkerhetsrådet stemte for, Russland unnlot å stemme. Foto: John Minchillo / AP Photo / NTB

FN oppretter formelt nærvær i Taliban-styrte Afghanistan

FNs sikkerhetsråd vedtok torsdag en resolusjon som innebærer at det opprettes et formelt nærvær i Taliban-styrte Afghanistan.

Av NTB | 17.03.2022 17:25:22

Ulykker og naturkatastrofer: Resolusjonsforslaget, som ble fremmet av Norge, ble vedtatt med 14 stemmer. Det 15. medlemslandet i Sikkerhetsrådet, Russland, avsto fra å stemme.

Resolusjonen nevner ikke Taliban ved navn, men sikrer FN tilstedeværelse i det krigsherjede landet i minst ett år til. Verken Norge eller de øvrige landene i Sikkerhetsrådet har imidlertid anerkjent Taliban-regimet.

– Dette er en viktig dag for Afghanistan. Dette betyr at arbeidet FN gjør i landet kan fortsette, for å hjelpe sivile i en vanskelig tid. FN spiller en helt sentral rolle som det internasjonale samfunns fremste representant i landet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

De humanitære og økonomiske behovene i Afghanistan er enorme og faren for økonomisk kollaps er ifølge Huitfeldt fortsatt stor.

Norge har så langt i år bevilget nærmere 200 millioner kroner i humanitær støtte til Afghanistan og naboland. Pengene går ikke via regimet i Kabul, men gjennom FN og norske frivillige organisasjoner.

Det var på forhånd knyttet usikkerhet til hvordan Russland ville forholde seg til resolusjonen. En diplomatisk kilde hadde opplyst til AFP at landet var imot å sende et nytt mandat for FNs bistandsmisjon i Afghanistan, begrunnet med at de mangler samtykke fra myndighetene i landet, altså Taliban.

Sikkerhetsrådet møttes torsdag, samme dag som FNs nåværende mandat i Afghanistan utløp.

Den islamistiske Taliban-bevegelsen overtok makten i Afghanistan i fjor etter at vestlige styrker trakk seg ut av landet etter 20 år.

FN vil ifølge henne nå kunne spille en viktig rolle for å overvåke menneskerettssituasjonen og bidra til å styrke kvinners og jenters rettigheter i Afghanistan, mener hun.

– Sikkerhetsrådet gir med dette en tydelig beskjed: UNAMA har en avgjørende rolle å spille i å fremme fred og stabilitet i Afghanistan, og i å støtte det afghanske folket i deres møte med enestående utfordringer og usikkerhet, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul.

På grunn av Ukraina-krigen er det også større avstand mellom Russland og Vesten i rådet, ifølge den diplomatiske kilden.

(©NTB)

Flere nyheter: