reklame for Sheiken Bowling
Menu
Norges FN-ambassadør Mona Juul fremmet resolusjonen om å fortsette FN-oppdraget i Afghanistan. 14 medlemmer av Sikkerhetsrådet stemte for, Russland unnlot å stemme. Foto: John Minchillo / AP Photo / NTB

FN oppretter formelle bånd til Taliban-styrte Afghanistan

FNs sikkerhetsråd vedtok torsdag en resolusjon der formelle bånd til Taliban-styrte Afghanistan opprettes.

Av NTB | 17.03.2022 15:55:05

Politikk: Resolusjonen ble vedtatt med 14 stemmer for og null imot. Russland unnlot å stemme. Resolusjonen nevner ikke Taliban ved navn, men sikrer FNs tilstedeværelse i minst et år til i det krigsherjede landet.

– Dette nye mandatet for UNAMA (FN-oppdraget i Afghanistan) er avgjørende, ikke bare som svar på de umiddelbare humanitære og økonomiske krisene, men også for å nå vårt overordnede mål om fred og stabilitet i Afghanistan, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul.

– Sikkerhetsrådet gir med dette en tydelig beskjed: UNAMA har en avgjørende rolle å spille i å fremme fred og stabilitet i Afghanistan, og i å støtte det afghanske folket i deres møte med enestående utfordringer og usikkerhet, sier Juul.

Det var på forhånd knyttet usikkerhet til hvordan Russland ville forholde seg til resolusjonen. En diplomatisk kilde hadde opplyst til AFP at landet var imot å sende et nytt mandat for FNs bistandsmisjon i Afghanistan, begrunnet med at de mangler samtykke fra myndighetene i landet, altså Taliban.

Sikkerhetsrådet møttes torsdag, samme dag som FNs nåværende mandat i Afghanistan utløper.

Den islamistiske Taliban-bevegelsen overtok makten i Afghanistan i fjor etter at vestlige styrker trakk seg ut av landet etter 20 år. Taliban-regjeringen har ennå ikke fått bred anerkjennelse av det internasjonale samfunnet.

Resolusjonsforslaget, som er fremmet av Norge, tar for seg FNs forhold til Afghanistan og fjorårets maktovertakelse av Taliban.

På grunn av Ukraina-krigen er det også større avstand mellom Russland og Vesten i rådet, ifølge den diplomatiske kilden.

(©NTB)

Flere nyheter: