Menu
Koronaviruset vil ramme verdens fattigste hardest, advarer FNs utviklingsfond. Mange mangler tilgang til rent vann og såpe, som her i den flytende Makao-slummen i Lagos i Nigeria, der viruset vil kunne spre seg svært raskt. Foto: AP / NTB scanpix

FN: Koronaviruset kan rasere utviklingsland

Koronapandemien kan komme til å koste utviklingsland over 2.300 milliarder kroner, og nær halvparten av arbeidsplassene i Afrika kan gå tapt, advarer UNDP.

Av NTB | 30.03.2020 10:32:15

Politikk: FNs utviklingsprogram (UNDP) la mandag fram sin plan for å møte pandemien, som har skapt krise i mange rike land, men som kan resultere i katastrofe i mange utviklingsland og kaste millioner av nye mennesker ut i fattigdom.

Opptil 75 prosent av befolkningen i de minst utviklede landene mangler tilgang til såpe og vann, som er helt nødvendig for å hindre smittespredning, advarer UNDP, som ber om drøyt 5 milliarder kroner for å bistå de rundt 100 mest sårbare landene.

Viruset kan få følger for alt fra matsikkerhet til menneskerettigheter i mange land, og alt fra helsevesen til utdanningssystemer kan komme til å bryte sammen av belastningen.

– Denne pandemien er en helsekrise, men ikke bare en helsekrise. For store deler av verdens befolkning vil pandemien etterlate dype arr, sier UNDPs leder Achim Steiner.

– Uten støtte fra det internasjonale samfunnet risikerer vi en massiv tilbakegang i den utviklingen som har funnet sted de siste tiårene. Det er snakk om en hel tapt generasjon, som om de ikke mister livet, kan bli offer for store tap av rettigheter, muligheter og verdighet, sier han.

I første omgang dreier det seg om ressurser for å stoppe smittespredning, samt medisinsk utstyr og lønn til helsearbeidere som må ta seg av de syke.

Koronaviruset er til nå påvist hos 725.000 mennesker i 199 land og territorier. I hvor stor grad det har spredt seg i Afrika, Latin-Amerika og folkerike asiatiske land som India, Bangladesh og Indonesia, er uklart.

Africa Centers for Disease Control meldte mandag morgen om 4.760 smittetilfeller og 146 dødsfall fordelt på 46 afrikanske land, men antallet som er testet er fortsatt lavt og mørketallene antas å være høye.

Koronapandemien kan ødelegge økonomier, føre til kraftig økning i fattigdom og ulikhet og gjøre det svært vanskelig å nå FNs bærekraftmål, frykter UNDP.

UNDP jobber tett sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) for å bistå land, både med å møte pandemien og med å ruste seg for den gjenoppbyggingen som vil kreves på sikt.

(©NTB)

Flere nyheter: