Menu
Slagordet «Narkotika – det nye slaveriet» er malt på en vegg i St. Louis i USA. Foto: Brynn Anderson / AP / NTB

FN-kontor: Pandemien har fått flere til å bruke narkotika

Koronapandemien har presset flere mennesker inn i narkotikabruk, ifølge FN-kontor. Krisen vil kunne merkes i flere år framover.

Av NTB | 24.06.2021 13:54:36

Medisin og helse: FNs kontor for narkotikabekjempelse og kriminalitet (UNODC) frykter at pandemien også vil føre til at den ulovlige dyrkingen av opiumvalmuer og kokablader øker.

Den økte narkotikabruken knyttes til den økonomiske krisen og mer arbeidsledighet som har kommet i kjølvannet av pandemien verden over.

– Den nye rapporten viser at narkotikamarkedene har gjenopptatt operasjonene raskt etter at de først ble avbrutt i begynnelsen av pandemien i fjor, uttaler UNODC i forbindelse med publiseringen av sin årsrapport.

Under pandemien har mange land meldt om en økning i bruken av cannabis samtidig som folk i mindre grad ser på dette som noen risiko.

I tillegg er det registrert en økning i bruken av legemidler til ikke-medisinske formål, mens bruken av stoffer som knyttes til sosiale sammenhenger, som kokain, har gått ned.

UNODC har også registrert at det blir sendt større partier med ulovlige stoffer med skip og på annet vis.

Selv før pandemien opplevde verden en dobling i den globale produksjonen av kokain i perioden fra 2014 til 2019, da mengden nådde rekordhøye 1.784 tonn, ifølge rapporten.

De siste årene har narkotikabruken i verden nådd de høyeste nivåene noensinne, noe som også delvis henger sammen med befolkningsveksten.

I rapporten blir det også påpekt at et økende antall mindre grupper, hvorav noen med utspring på Balkan, nå deltar i kokainsmuglingen. Dette har igjen ført til «økt konkurranse og effektivitet».

På den positive siden viser rapporten at jordområdene som brukes til å dyrke kokablader, ble redusert med 5 prosent i 2019.

Verden er i dag også preget av økende ulikhet og fattigdom samt at flere sliter med mentale problemer – alle faktorer som øker risikoen for narkotikabruk.

Når det gjelder dyrking av planter som brukes i narkotikaproduksjon, blir det blant annet meldt at det i 2020 ble brukt 37 prosent mer mark til å dyrke opiumvalmuer i Afghanistan enn året før.

Forsyningslinjene som blir brukt til å få kokain inn på europeiske markeder, er blitt mer mangeartet, noe som har presset prisene nedover og kvaliteten opp. Dette kan igjen innebære at kokainbruken øker, frykter FN-byrået.

(©NTB)

Flere nyheter: