Menu
Vakttårn ved interneringsleiren Urumqi 3 i Dabancheng vest i Xinjiang-regionen i Kina. Beijings interneringspolitikk mot uigurene og andre muslimske minoriteter kan være forbrytelser mot menneskeheten, heter det i en rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

FN kaller Kinas framtreden i Xinjiang mulig forbrytelse mot menneskeheten

Kinas internering av uigurer og andre muslimske minoriteter i Xinjiang-regionen kan være forbrytelser mot menneskeheten, skriver FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) i en knusende rapport.

Av NTB | 01.09.2022 11:51:10

Sosiale forhold: Kina er beskyldt av menneskerettsgrupper og journalister for ha satt rundt en million uigurer og andre muslimske minoriteter i fangeleirer og fengsler i regionen de siste fem årene.

Beijing sier leirene er nødvendige i kampen mot ekstremisme og har beskrevet rapporten som en vestlig kampanje for å sverte landets rykte.

Rapporten er basert på intervjuer med folk som har sittet internert, og andre med kunnskap om forholdene i åtte leirer i regionen.

FN konkluderer blant annet med at påstander om at det er drevet tortur eller annen mishandling i interneringsleirene, inkludert tilfeller av seksuell vold, er troverdige.

I rapporten heter det også at omfanget av den «vilkårlige og diskriminerende interneringen» av uigurer og andre muslimske minoriteter, vurdert opp mot menneskerettigheter, kan utgjøre «internasjonale forbrytelser, særlig forbrytelser mot menneskeheten».

Han kaller også OHCHR for «en kjeltring og medsammensvoren» av USA.

Kinas representanter ved FN-kontoret i Genève har også gått hardt ut mot rapporten og delt et 121 sider langt forsvarsskrift fra provinsmyndighetene i Xinjiang.

– Basert på desinformasjon og løgner som er skapt av anti-kinesiske krefter, fordreier den såkalte rapporten Kinas lover og politikk. I tillegg bakvasker den hensynsløst Kina og blander seg i Kinas interne spørsmål, heter det i svaret.

– Den såkalte Xinjiang-saken er en fullstendig fabrikkert løgn, motivert av politiske hensyn. Formålet er definitivt å undergrave Kinas stabilitet og å hindre Kinas utvikling, sa Zhang til journalister i New York.

Ifølge ham burde Bachelet ha holdt seg «uavhengig» og ikke gitt etter for «politisk press» fra vestlige land.

Bachelet og hennes kontor har flere ganger sagt at en av grunnene til at rapporten ble forsinket er at den først ble sendt til Beijing for kommentarer, en vanlig praksis med slike rapporter. Zhang har fastholdt at Kina ikke fikk se rapporten.

– Den undergraver samarbeidet mellom FN og et medlemsland. Den blander seg åpenbart inn i Kinas interne anliggender, sa Zhang.

Kina har stengt mange av leirene, men fortsatt sitter hundretusenvis fengslet på vage og hemmelige anklager.

FN-organet omtaler i rapporten at det i tillegg til leirene er meldt om en stor økning i pågripelser og lange fengselsstraffer i regionen.

OHCHR mener dette kan være utslag av en endret taktikk.

Dette, kombinert med vage og vidtrekkende definisjoner av blant annet terrorisme og ekstremisme, kan føre til at folk idømmes lange fengselsstraffer for mindre lovbrudd eller ting som er beskyttet av internasjonale menneskerettslover, skriver OHCHR.

Behandlingen betegnes i rapporten ikke som et folkemord, en av de mest alvorlige anklagene fremmet av Kinas kritikere, blant dem USA og folkevalgte i andre vestlige land.

– Jeg lovte at jeg ville offentliggjøre den før mandatet mitt tok slutt, og det har jeg gjort. Sakene er alvorlige, og jeg tok dem opp med nasjonale og regionale myndigheter i landet på høyt nivå, skriver Bachelet i en epost til nyhetsbyrået AFP.

Hun ble gjenstand for svært kraftig kritikk i forbindelse med et Kina-besøk i mai. Under og etter besøket ble hun anklaget for å ta lett på landets menneskerettighetsbrudd, blant annet forfølgelsen av uigur-minoriteten.

Bachelet insisterer på at dialog med Beijing ikke er det samme som å «tolerere, overse eller late som man ikke ser».

– Politiseringen av disse alvorlige menneskerettsproblemene fra noen stater har ikke hjulpet, sier hun imidlertid.

– Det har gjort oppgaven, tillitsbyggingen og evnen til å virkelig utgjøre en forskjell på bakken vanskeligere, legger hun til.

– Rapporten bekrefter at det er grunn til sterk bekymring over situasjonen i Xinjiang. Vi vil diskutere konsekvensene av FN-rapporten med våre partnere i EU og FN, heter det i en uttalelse fra det tyske utenriksdepartementet.

Amnesty mener rapporten bekrefter det de har vært bekymret for i lang tid.

– Nå har norske myndigheter ingen unnskyldninger for å stille tøffe krav til Kina for å stoppe forbrytelsene som begås mot muslimene i Xinjiang, og kreve en uavhengig gransking, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge i en epost til NTB.

– Det er begått alvorlige menneskerettsbrudd i Xinjiang, i forbindelse med regjeringens gjennomføring av sin strategi mot terrorisme og ekstremisme, innledes konklusjonen i rapporten med.

– Rapporten er et sammensurium av feilinformasjon, og det er et politisk verktøy som brukes strategisk av Vesten mot Kina, sa talsperson Wang Wenbin i det kinesiske utenriksdepartementet torsdag.

Etter at det ble kjent at rapporten ville bli offentliggjort, sa Kinas FN-ambassadør Zhang Jun at den kinesiske regjeringen har informert Michelle Bachelet om at den «sterkt motsetter seg» konklusjonene.

OHCHR har ikke klart å kartlegge akkurat hvor mange som er blitt internert i Xinjiang, men skriver at det er «rimelig å konkludere med at vilkårlig internering i stor skala» pågikk minst mellom 2017 og 2019.

Rapporten kom ut like før midnatt onsdag, kun minutter før FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet gikk av. Rapporten utgis til tross for press fra kinesiske myndigheter om ikke å publisere den.

Tyskland uttaler at de nå krever at Kina følger menneskerettighetene for alle innbyggere i Xinjiang.

Flere nyheter: