Menu
ARKIVBILDE: Privat

Flytter klubbdriften til nytt selskap

Det ble stiftet et nytt FK Haugesund AS nylig. Dette selskapet skal nå stå for klubbdriften, mens det gamle FK Haugesund AS sitter med eierandelene i Haugesund Stadion AS. Hva er det som skjer?

Av Egil M Solberg | 20.04.2021 21:01:42

Næringsliv: Det er noe høyst uvanlig som nå skjer i FK Haugesund. Et nytt aksjeselskap med det samme navnet er opprettet, som også har nesten identisk formålsparagraf i vedtektene.

– Vi skal forsøke å holde klubben skadeløs, ved å etablere et nytt AS som er fritt for gjeld, opplyser styreleder Leiv Helge Kaldheim under kveldens årsmøte.

Hvordan reagerer de andre aksjonærene på at klubbdriften tas ut av selskapet? Har Norges Fotballforbund (NFF) godkjent denne konstruksjonen?

Kaldheim opplyser til Haugesunds avis at 100 prosent av det nye FK Haugesund AS er eid av det gamle FK Haugesund AS. Gjelden blir liggende igjen i det gamle selskapet og spillerrettighetene (selskapets største verdier) overføres til det nye selskapet.

Hva vil dette bety for eventuelle kreditorer og hvordan vil dette påvirke tvisten mellom selskapet og tidligere medeier Arne Utvik? Den saken skal opp i Haugaland tingrett den 5. mai.

LES OGSÅ: Utvik kan være lurt for millioner

– Det er krevende tider for selskapet vårt. Det er en millioner kroner igjen av pengene vi fikk inn på emisjonen i FK Haugesund AS i 2018. Hensikten er å ivareta klubbdriften der lisensen vår ligger, sier Kaldheim.

Årsregnskapet viser et overskudd i 2020 på 124.602,-. Men dersom selskapet drives med overskudd, hvorfor er det «bare en million igjen»? Hva er det klubbdriften skal holdes skadesløs mot? Hvilke forhold i selskapet er det som eventuelt kan påvirke lisensen om det ikke er økonomi?

Det ble informert om at klubben har tilbudt kommunen å kjøpe aksjene i Haugesund Stadion AS og at det har vært tøft for klubben å få behandlingen av salget utsatt. Da fremstår det som om klubben har store økonomiske problemer, men hvorfor fremkommer ikke dette da i regnskapet?

– Med den perioden vi har vært igjennom nå, så er det ingen hemmelighet at kassen er bunnskrapt og vel så det. Vi har permitterte medarbeidere i klubben, og det er særdeles krevende å drive, sier styrelederen til Haugesunds avis.

Regnskapsloven § 3-2a. Rettvisende bilde

Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Kan man da si ar årsregnskapet i FK Haugesund AS viser et rettvisende bilde?

Flere nyheter: