reklame for Sheiken Bowling
Menu
MOBILISERER: (fv) Terje Halleland, Bård Hoksrud og Helge Andre Njåstad i Frp. ARKIVFOTO; FrP / Privat

Flytte terskelen for å bygge fire felts motorvei

Veistrekningen fra Bokn til Bømlafjordtunnelen og Hordfast kan bli rammet av regjeringens nye planer. Nå tar FrP opp kampen for å sikre prosjektene.

Av Egil M Solberg | 03.01.2022 21:59:10

Samferdsel: Samferdselsdepartementet har fått i oppdrag å utrede hvilke fremtidige veiprosjekter som kan strupes ned fra fire til to felt.

Dette kan ramme prosjekter som Hordfast med veistrekningen fra Bokn til Bømlafjordtunnelen.

– SV har fått inn et punkt i sin budsjettavtale med regjeringen om at en skal se på alle veiprosjektene i Nasjonal Transportplan (NTP) for å se om man kan finne prosjekter som, da etter SV sin formening, får en unødvendig god veistandard, forklarer stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP).

Ønsket da er å strupe veiene ned fra fire felt til to felt og gi deler av strekningene et forbikjøringsfelt.

– Hordfast kommer ikke frem som en egen sak i plattformen, men vi vet jo at SV er motstander av prosjektet og at Senterpartiet ønsker en annen trase, sier Halleland som nå er bekymret for prosjektene.

Veien bygges for fremtiden.

– Her må vi planlegge for at veien skal bidra til samfunnsutviklingen mange år fremover. Bedre veiforbindelser danner et grunnlag for grønn omstilling med nye arbeidsplasser og større jobb- og arbeidsregioner, noe som også danner grunnlaget for befolkningsvekst på Vestlandet, sier Halleland som er hoderystende til forslaget om å strupe veiprosjekter i NTP.

Grundige utredninger er lagt til grunn for veiplanene, mener han.

– Disse planene er ikke tatt ut av luften. De er utarbeidet for en realitet vi må planlegge for og som bidrar positivt på alle måter, sier Halleland.

Hør intervjuet fra vår podcast

Flere nyheter: