powergym
Menu
Hydro Karmøy

Vil flytte Hydro-pilot fra Karmøy

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har kommet frem til at det blir både kostbart og komplisert å forsyne Hydro på Karmøy med strøm til det nye pilotprosjektet. Nå vil de at anlegget flyttes.

Av Egil M Solberg | 06.11.2015 23:23:31

Enova har besluttet å tildele 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium på Karmøy.

– Pilotanlegget vil bringe en norsk industribedrift fremst i utviklingen av energieffektiv og klimavennlig teknologi, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener ifølge Haugesunds Avis at Olje- og energidepartementet (OED) bør vurdere å flytte Hydros planlagte fullskalaanlegg fra Karmøy til et sted med bedre nett.