Menu
Illustrasjon fra : Odfjell Oceanwind

Flytende havvind kan skape 52.000 nye arbeidsplasser

En ny rapport viser at å bygge opp industrien rundt flytende havvind kan bli lønnsomt for Norge, blant annet ved å skape nye arbeidsplasser.

Av Egil M Solberg | 30.05.2022 12:31:03

Havvind: En ny rapport viser at å bygge opp industrien rundt flytende havvind kan bli lønnsomt for Norge, melder NTB.

– Industrien rundt flytende havvind alene kan skape hele 52.300 arbeidsplasser i 2050. Det tilsvarer om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019, skriver Norges Rederiforbund i en pressemelding.

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics, som har undersøkt arbeidsplasser, industrielle ringvirkninger, global markedsutvikling og mulighetene for eksport av flytende havvind.

Utsira Nord

Regjeringen la i mai fram sine konkrete planer for havvindsatsingen i Norge fremover. Der ble det klart at det skal jobbes mot utbygging av 30 gigawatt havvind innen 2030. Det tilsvarer nesten den samlede norske vannkraften.

Fra før er et område utenfor Haugesund, Utsira Nord, utpekt som egnet for utbygging for flytende havvind.

– Grunnen til at Menon har sett på flytende havvind isolert, er at Norge her har særskilte fortrinn, sammenlignet med bunnfast havvind. Kartleggingen viser at norske aktører kan ta en markedsandel på mellom 5 og 14 prosent av det globale flytende markedet, heter det i pressemeldingen.

– Tempoet på tildelingen av områder på den planlagte flytende havvindparken Utsira Nord må derfor opp for å sikre et hjemmemarked hvor norske selskaper kan levere tjenester, blir det opplyst.

Flere nyheter: