Menu
Illustrasjon: NVE / Varsom.no

Flom- og jordskredvarsel

Store mengder nedbør utover dagen vil kunne føre til flom og jordskred på Vestlandet lørdag.

Av Egil M Solberg | 12.02.2022 12:17:27

Ekstremvarsel: Vannføringen ventes å øke raskt i små bekker og elver på grunn av mye nedbør og snøsmelting.

Dette kan føre til lokale oversvømmelser, særlig der det er is og sørpe i vassdragene.

Økt vannføring kan føre til isgang og oppstuving med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

Dette melder NVE / Varsom.no

Flere nyheter: