powergym
Menu
domstol konfliktråd

Flest voldssaker i Konfliktrådet

Halvårstallene for Konfliktrådet viser en svak nedgang fra fjoråret. De fleste sakene dreier seg om vold, skadeverk og økonomiske konflikter.

Av Egil M Solberg | 07.07.2015 11:30:44

201 saker hittil i år utgjør 27 færre saker enn på samme tid i fjor for Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland.

Det er flest voldssaker som er oversendt konfliktrådet dette året, selv om det er en liten nedgang fra 38 saker på samme tid i fjor til 34 hittil i år.

Nabokonflikter har hatt en nedgang fra 27 til 16 saker. Antall naskerisaker har også gått ned.

Økning har det vært i saker som omhandler skadeverk hvor det er registrert 29 saker hittil i år mot 16 i fjor.

Økonomiske konflikter har det vært 34 av i år mot 12 på samme tid i fjor.