reklame for Sheiken Bowling
Menu
Det er 10.500 færre arbeidssøkere hos Nav i september. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flest ledige helsejobber – reiseliv har flest arbeidsledige

Etterspørselen etter arbeidskraft er rekordhøy, og stadig færre arbeidssøkere er registrert hos Nav. Arbeidsledigheten er høyest innen reiseliv.

Av NTB | 01.10.2021 11:08:46

Arbeidsliv: Ved utgangen av september er det registrert 129.600 helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere hos Nav. Det utgjør 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 10.500 færre enn ved utgangen av august, justert for sesongvariasjoner, opplyser Nav.

– Vi ser at gjenåpningen i stor grad påvirker arbeidsmarkedet. Etterspørselen etter arbeidskraft er på et rekordhøyt nivå, og det er stadig færre som er registrert som arbeidssøkere hos Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

67.600 personer var registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av september. Det utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av september var 8.800 av de helt arbeidsledige permittert, mens det samme gjelder 16.000 av de delvis arbeidsledige. De permitterte utgjør til sammen 0,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra august, da de permitterte utgjorde 1,1 prosent.

– Folk kommer nå tilbake til jobb i høyt tempo, og etterspørsel etter arbeidskraft er stor. Det er særlig bedring i utsatte bransjer som reiseliv og for de unge. Etter svært krevende tider for mange er dette godt å se, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Vi overlater en økonomi i sterk vekst til den neste regjeringen, sier han.

Tallene er justert for normale sesongvariasjoner.

Tross den store nedgangen var det likevel fremdeles flest helt ledige innen reiseliv og transport med 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Den var lavest innen akademiske yrker og undervisning med 0,8 prosent.

Tallet på arbeidssøkere har gått ned i alle fylker. Nedgangen er størst i Oslo (-8 prosent) og Vestland (-7 prosent). Andelen helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 3,1 prosent og lavest i Nordland og Troms og Finnmark, begge med 1,7 prosent.

I september ble det registrert 45.000 nye ledige stillinger i Navs systemer. Det tilsvarer 2.200 ledige stillinger per virkedag, 100 flere per dag enn måneden før. Det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 9.400.

Bruttoledigheten, som er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 83.400 personer, eller 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Tallet på arbeidssøkere gikk ned for alle yrkesgrupper fra august til september. Størst var nedgangen innen reiseliv og transport (-2.600), serviceyrker og annet arbeid (-1.300), samt butikk- og salgsarbeid (-1.200).

Nedgangen i antall arbeidssøkere er størst blant folk tidlig i 20-årene. Andelen helt arbeidsledige er høyest blant folk i aldersgruppen 30–39 år.

(©NTB)

Flere nyheter: