powergym
Menu
syria flyktninger

Flertall for 8000 syrere

Det er flertall i befolkningen for å ta i mot 8000 syriske flyktninger. Men flertallet er knapt. Det viser en måling gjort for VG.

Av admin | 18.06.2015 05:31:23

Når «vet ikke»-gruppen er fjernet, svarer snaut 40 prosent at de er enig i avtalen, drøyt 13 prosent ville tatt inn flere.

Det utgjør til sammen ca 53 prosent på ja sida, mens rundt 47 prosent mener vi burde tatt imot færre enn 8000.