Menu
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er åpen for at flere norske veier kan brukes av kjøretøy med inntil 60 tonn totalvekt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flere veier kan åpnes for tyngre kjøretøy

Regjeringen åpner for at flere norske veier kan brukes av kjøretøy med inntil 60 tonn totalvekt. Forslaget møter derimot motstand fra MDG.

Av NTB | 09.03.2022 07:40:09

Økonomi og næringsliv: Et forslag om dette er nå sendt ut på høring, opplyser Samferdselsdepartementet.

– At flere veier åpnes for tyngre kjøretøy, vil bidra til økt effektivisering, både i skogbruksnæringen og i transportnæringen, mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil dessuten kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, sier han videre.

Forslaget om innføring av en ny veiklasse vil gjelde for både tømmertransport, modulvogntog og 24-metersvogntog. I Norge er generelt tillatt maksimal lengde for kjøretøy 19,5 meter og maksimal tillatt totalvekt 50 tonn, med mindre annet er bestemt for den enkelte veistrekning.

Regjeringens forslag får derimot MDG til å reagere. Talsperson Arild Hermstad (MDG) mener forslaget først og fremst vil bidra til å flytte mer gods fra bane til vei.

– Å få enda mer gods på veiene våre vil gjøre det vanskeligere å nå klimamålene og å få ned luftforurensningen. Det vil også gi økning i miljøfiendtlige utslipp av plast og gummi fra bildekk i havet, skriver Hermstad i en epost til NTB.

Han er også bekymret for at forslaget kan føre til å øke ulykkesrisikoen på små veier som ikke er dimensjonert for store vogntog.

(©NTB)

Flere nyheter: