Menu

Flere unge lovbrytere

Antallet anmeldte lovbrudd med barn og ungdom under 18 år øker i Sør-Vest politidistrikt. Det fremkommer av kriminalitetsstatistikken for 2017 som ble lagt frem i ettermiddag.

Av Egil M Solberg | 24.01.2018 15:00:36

Mens lovbrudd begått av ungdom under 18 år har falt de siste årene, registreres det en økning i 2017.

Statistikken viser at det i fjor ble registrert 365 førstegangsforhold for ungdom under 15 år, og 379 førstegangsforhold for personer mellom 15 og 17 år. Tallene for 2016 var henholdsvis 78 og 179.

Økningen skjer hovedsakelig innenfor områdene skadeverk, vinning, vold og narkotika.

– Vi ser blant annet at det i noen enkeltsaker involveres flere personer, det har vært en økning i anmeldte butikktyverier, og i tillegg er noen enkeltpersoner registrert med mange forhold, opplyser visepolitimester Gøril Våland.

Flere nyheter: