Menu
FOTO: DANIEL DENIAZI

Flere uføre i Rogaland

Antall uføretrygdede fortsetter å øke i Rogaland. Bare på et å har andelen økt fra 7,8 til 8,3 prosent, viser tall fra Nav. Omlag 25.000 personer mottar uføretrygd i Rogaland.

Av admin | 08.11.2018 13:57:02

Rogaland: Bare på et å har andelen økt fra 7,8 til 8,3 prosent, viser tall fra Nav.

Tallene er fortsatt godt under landsgjennomsnittet, som er på 9,8 prosent, melder NRK.

Totalt mottar drøyt 25.000 personer uføretrygd i Rogaland.

Flere nyheter: