Menu
Det finnes i dag om lag 250.000 tamrein i Norge, mer enn 185.000 av dem i Finnmark. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flere rein tatt av rovdyr – økning på 18 prosent

I forrige reindriftsår utbetalte statsforvalterne 105 millioner kroner i erstatning for tap av tamrein til rovvilt. Det er en økning på 18 prosent.

Av NTB | 11.03.2022 01:40:20

Økonomi og næringsliv: Det ble søkt om erstatning for mer enn 70.000 tapte dyr, men det ble kun utbetalt erstatning for snaut 23.000 tamrein i reindriftsåret 2020/2021, opplyser Miljødirektoratet.

– Den tøffe vinteren for to år siden har gitt høyere dødelighet og økt sårbarhet for rovvilttap, og en viss økning i noen rovviltbestander har medvirket noe til økte tap. Samtidig ser vi en stor økning i rein erstattet på grunn av tap forårsaket av kongeørn som er vanskelig å forklare, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Vel 8.000 av de nesten 23.000 tapte reinsdyrene tilskrives skader fra kongeørn. Kongeørnbestanden i Norge er ifølge Verdens Naturfond (WWF) på rundt 2.000 individer og de fleste holder til i Nord-Norge.

Antall tamrein varierer fra år til år, men det finnes i dag om lag 250.000 tamrein i Norge, mer enn 185.000 av dem i Finnmark, ifølge regjeringen.

(©NTB)

Flere nyheter: