reklame for smiaa
Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Flere mottar stønad fra NAV

Ferske tal fra NAV viser at antallet mottakere av arbeidsavklaringpengar (AAP) i Rogaland har økt gjennom 2020.

Av Egil M Solberg | 20.10.2020 13:49:08

Arbeidsmarked: Ved utgangen av september 2020 fikk 10 434 personer i fylket AAP. Det utgjør 3,4 prosent av befolkninga i alderen 18 til 66 år.

På landsbasis er delen 3,5 prosent.

Tallet personer som fikk arbeidsavklaringspenger har økt med 153 personer fra 2. kvartal til 3. kvartal. Fra årsskiftet til utgangen av september har økningen vært på 564 personer.

Det er store kommunevise forskjeller når det gjelder mottakere av AAP i Rogaland.

Lund kommune har høyest del med 4,6 prosent. Klepp og Karmøy har henholdsvis 4,3 prosent og 4,0 prosent, mens Sandnes har 3,9 prosent og Haugesund 3,8 prosent.

Lavest ligger Utsira med 1,7 prosent. Bokn har 2,5 prosent, mens Sola har 2,7 prosent. Vindafjord og Sauda har henholdsvis 2,8 prosent og 2,9 prosent.

I mars ble det vedtatt en regelverksendring om forlengelse av stønadsperioden på grunn av koronasituasjonen for brukere som nærmet seg slutten på vedtaksperioden.

– Det tror vi har hatt en effekt, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Flere nyheter: